Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov, že do 31. januára  2015  je povinný podať daňové priznanie  každý vlastník, ktorý nadobudol alebo predal nehnuteľnosť v roku 2014. Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2014 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, ich stavba bola skolaudovaná, alebo bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Ohlásenie týchto zmien je nevyhnutným predpokladom, aby mohla byť vyrubená daň podľa aktuálneho majetkového stavu. Príslušný referát mestského úradu žiada občanov, aby  daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu. V zmysle zákona v prípade nesplnenia uvedených povinností  mestský úrad môže vyrubiť pokutu.

V prípade nejasností kontaktujte tel. čísla 590-39-50, 0915/702-725, alebo 0918/607-319.