Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2020 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára 2021 podať daňové priznanieTýka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, ich stavba bola skolaudovaná, alebo bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.

Ohlásenie týchto zmien je nevyhnutným predpokladom, aby mohla byť vyrubená daň na rok 2021 už podľa aktuálneho majetkového stavu. Príslušný referát mestského úradu žiada občanov, aby  daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu. V zmysle zákona v prípade nesplnenia uvedených povinností  mestský úrad môže vyrubiť pokutu.

Treba zahlásiť aj zmenu adresy bydliska. Nezabúdajte na ďalšiu povinnosť, ak dochádza ku zmeny adresy bydliska. Oznamovaciu povinnosť má osoba, u ktorej v roku 2020 došlo ku zmene adresy bydliska. Úrad iba na základe zahlásenej zmeny bude môcť zaslať na správnu adresu rozhodnutia o výmere dane za nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.  Ak táto zásielka bude doručená na starú adresu, ju zrejme osoba, ktorá sa už odsťahovala, neprevezme. Ak poštu dotyčná osoba počas 15-ich dní neprevezme, tá sa považuje za doručenú.

Vzhľadom nato, že celoštátne platia prísne pravidlá lockdownu, aj kancelária prvého kontaktu funguje v obmedzenom režime. Preto Mestský úrad žiada občanov, aby daňové priznania prioritne zaslali poštou.

 Podrobnejšie informácie na nasledujúcich kontaktoch.

Zsuzsanna Varga:  +421 31 590 39 50, +421915 702 725
Mail: zuzana [dot] varga [at] dunstreda [dot] eu

Rozália Mátis:+421 31 590 39 50, +421 918 607 319
Mail: rozalia [dot] matisova [at] dunstreda [dot] eu

Szilvia Petykó: +421 31 590 39 50, +421 918 607 323
Mail: silvia [dot] petykova [at] dunstreda [dot] eu   

(pve)