Do septembra zmodernizujú školské športoviská

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Do septembra zmodernizujú školské športoviská

Začiatkom leta zahájili rekonštrukciu športových ihrísk základných škôl.  Po ukončení školského roka zhotoviteľ odstránil škváru z bežeckých dráh. Komplexná revitalizácia ihrísk sa uskutoční postupne, v prvej etape zrenovujú bežecké dráhy. Výstavba bude dokončená k 1. septembru, na začiatok nového školského roka.

"Škvárové dráhy sa opotrebovali, na viacerých miestach sú zarastené burinou. Údržba bola komplikovaná a nákladná, preto sa samospráva rozhodla pre modernizáciu. Po odstránení škvárovej vrstvy na celej ploche vybudujeme odvodňovací systém, následne sa položí 22 cm hrubá vrstva štrkopiesku. Nakoniec dráhu pokryjeme gumovým povrchom" - informoval Ľubomír Dömény, vedúci investičného oddelenia MsÚ. Modernizované bežecké dráhy budú jednak bezpečnejšie, jednak mäkšia podložka bude šetriť kĺby bežcov. Na školských ihriskách okrem študentov škôl môžu športovať aj občania mesta, areály škôl sú otvorené aj pre verejnosť. Ľudia aj využívajú túto možnosť, na niektoré dráhy pravidelne chodia behať. V rámci rozvojovej investície sa v ZŠ Zoltána Kodálya vybuduje nová dráha, lebo škola ju doteraz nemala. Skokanské sektory školských ihrísk dostanú ten istý povrch ako bežecké dráhy. Modernizácia školských športových zariadení pokračuje revitalizáciou ihrísk určených na loptové hry. Samospráva v rozpočte na rok 2018 vyčlenila 350 tisíc eur na plnú revitalizáciu športových ihrísk.