Dobrovoľníci

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Dobrovoľníci

V meste aktuálne žije viac ako štyritisícdvesto seniorov vo veku nad 65 rokov. Mnohým aj v dnešných dňoch pomáha najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Mesto Dunajská Streda 16. 3. 2020 zverejnilo výzvu „Pomôžme spoločne“ s cieľom v tejto závažnej situácii pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb.

 

Za uplynulé dva dni sociálni pracovníci Mestského úradu zaregistrovali vyše dvadsať žiadostí o pomoc – týmto ľuďom sa snažíme podľa možnosti pomáhať už aj v súčasnosti. 

K zabezpečeniu tejto služby je k dispozícii 5 zamestnancov sociálneho oddelenia, na našu žiadosť nám prisľúbil pomoc Červený kríž Dunajská Streda; požiadali sme o dobrovoľnícku prácu našich zamestnancov – opatrovateľov, ktorí disponujú potrebnými znalosťami a zručnosťami pri zabezpečení opatrovania odkázaných osôb a požiadali sme o pomoc aj Dunajskostredskú charitu.

 

Momentálne vytvárame databázu dobrovoľníkov pre prípad potreby, ktorí sú ochotní mestu pomôcť napríklad aj s roznášaním ochranných rúšok.

 

Pokiaľ máte aj Vy záujem zapojiť sa do siete dobrovoľníkov a pomôcť občanom vo Vašej ulici alebo v mestskej časti, môžete tak urobiť vyplnením formulára na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsMJLkNbvjbZYZRfx8hEUsvvhXYA1K... .

 

Vážime si každého dobrovoľníka.