Dobrovoľníci vyčistili od smetí niekoľko častí Dunajskej Stredy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Dobrovoľníci vyčistili od smetí niekoľko častí Dunajskej Stredy

OZ Kukkonia organizovala v poslednú septembrovú sobotu regionálny zber odpadu. Do kampane Vyčistime spolu Žitný ostrov sa zapojilo aj mesto Dunajská Streda.

Aktivisti pozbierali odpad na dvoch sídliskách a v lesíku pri Malodvorníckej ceste, aby sme žili v čistejšom a zdravšom prostredí. K iniciatíve zameranej na ochranu životného prostredia sa pripojilo aj niekoľko členov OZ Sikabony a fanúšikovského klubu YBS. Medzi zberačmi odpadu boli aj deti a mladí ľudia. Mnoho dospelých zbieralo porozhadzované smeti v meste spolu so svojimi deťmi, aby dávali príklad mladej generácii.

Členovia OZ Kukkonia sa snažia upriamiť pozornosť mládeže na význam ochrany prírody. Za tým cieľom chodia aj do škôl a MŠ. Myslia si, že osud budúcich generácií závisí od mladých ľudí, ktorí dokážu presvedčiť a učiť aj dospelých.

Kampane Vyčistime spolu Žitný ostrov sa zúčastnilo 14 obcí a miest, odpad zbieralo až 350 dobrovoľníkov, medzi nimi 70 detí. Pozbierali vyše 30 ton odpadu. OZ Kukkonia v čistení životného prostredia na Žitnom ostrove chce pokračovať aj v budúcnosti. Okrem toho v mesiacoch októberi a november v Dunajskej Strede a priľahlých obciach plánujú vysadiť stromky.