Doterajšia Vernostná karta bude platná do konca januára 2020

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Doterajšia Vernostná karta bude platná do konca januára 2020

Doteraz platnú mestskú Vernostnú kartu môžu používať až do konca januára 2020 oprávnení občania s trvalým pobytom v meste a tu sídliace právnicke osoby, ktoré nemajú pozdĺžnosti na daniach a poplatkoch voči mestu.

Nová Vernostná karta bude každému oprávnenému občanovi  doručená na jeho adresu do konca januára 2020. Ak doručovateľ dotyčného nezastihne doma, ten Vernostnú kartu môže osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade.

Nová Vernostná karta bude vydaná na dobu neurčitú, ale Mestský úrad koncom roka bude vždy skontrolovať, či držiteľ karty v danom roku  zaplatil mestu v plnej výške dane a poplatky. Ak sa zistí nedoplatok, karta na nasledujúci rok bude deaktivovaná.

Vernostnú kartu automaticky dostanú a nemusia podať žiadosť občania s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, ktorí zavčasu zaplatili mestu vyrubené dane a poplatky. Firmy so sídlom alebo s prevádzkou v Dunajskej Strede a miestni podnikatelia tiež majú právo na určité zľavy, ak nemajú pozdĺžnosti voči mestu. Oni však musia písomne požiadať o vydanie karty. Tlačivo je dostupné na webstránke mesta, alebo je k dispozícii na vrátnici Mestského úradu v Dunajskej Strede.

Výhody, vyplývajúce z Vernostnej karty sú nasledovné: zľavnený vstup na termálne kúpalisko a na umelú ľadovú plochu, zľavnené cestovanie na mestskom autobuse, zľavnená parkovacia karta, zľavy pre detí majiteľov Vernostnej karty v školskej družine a v materských školách. Okrem toho vďaka karte jej majiteľ môže  výhodne nakupovať v malých obchodoch, ktorých majitelia sa pripojili k projektu poskytnutia zliav Dunajskostredčanom. /pve/