Dunajská Streda aj tento víkend obstála

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Dunajská Streda aj tento víkend obstála

V našom meste v dňoch 7.-8. novembra zopakovali testovanie na Covid-19 – v tom čase sa dalo otestovať 14 013 osôb, z nich bolo pozitívnych 102 osôb. V súvislosti s touto vážnou logistickou akciou poskytol svoje poďakovanie našej redakcii (dunajskostredsky.sk) primátor mesta Zoltán Hájos, v ktorom kvitoval ústretovosť obyvateľov a podporu a pomoc organizátorov tejto akcie.

„Máme za sebou úspešný víkend, každý mohol uznať, že testovanie prebehlo v poriadku. Odberné miesta sa otvorili načas, odoberanie vzoriek prebiehalo priebežne, tento víkend sa nevyskytli žiadne prekážky pri dunajskostredskom testovaní na Covid-19.

Celkom iste to nebolo posledné testovanie, ako sme už od vlády počuli. Ale kedy, v akej forme bude prebiehať nasledovné, to sa dozvieme až z rozhodnutí krízového štábu.

V mene svojom a v mene samosprávy by som chcel poďakovať obyvateľom mesta, že znova obstáli, svojou účasťou pomohli a podporili túto veľkolepú zdravotnú akciu, resp., že sa tejto akcie zúčastnili priam vzorovo a disciplinovane. Aj za to osobitne ďakujem každému, že zodpovedne pristupoval k druhému testovaniu na Covid-19 – majúc na zreteli zdravie svojich rodín, priateľov a spolupracovníkov.

Takisto prejavujem úctu tým členom družstiev, ktorí svojou nesebeckou a odbornou prácou pri testovaní na koronavírus pomáhali pri zabraňovaní šírenia choroby. Vojaci, policajti, zdravotnícky personál a administratívni pracovníci znova preukázali, že sme schopní zvládnuť čokoľvek.

Úprimné uznanie okrem menovaných patrí všetkým, úlohou ktorých bolo zabezpečenie bezproblémového testovania počas víkendu, ktorí plnili organizačné a logistické úlohy, koordinovali a usmerňovali prácu, informovali obyvateľov.

Ďakujem Júlii Bubniak, prednostke mestského úradu, za jej mimoriadne nasadenie počas oboch víkendov, Gáborovi Inczédimu za profesionálne zvládnutie priebehu prác, takisto Ľubomírovi Döményovi, Éve Nagy, resp. každému zamestnancovi mestského úradu za ich pomoc.   

S radosťou konštatujem, že Gastro DS zabezpečil obedy a večere, čím prispel k nerušenej práci testovacích družstiev.

Moje uznanie patrí zamestnancom mestského podniku údržby verejných priestranstiev Municipal Real Estate, resp. podnikateľovi Tiborovi Czuczorovi a jeho tímu, za zabezpečenie priebežnej dezinfekcie odberných miest, taktiež ďakujem poslancovi Sándorovi Dakó, že opäť pre nás zabezpečil ozónové generátory na dezinfekciu  miestností.

Moje poďakovanie za mnohostrannú pomoc pri testovaní patrí spoločnostiam McCarter a.s., OMV Slovensko a.s., Ivan Bugár - Bugár s.r.o., Kostra László - HORIZONT a AL s.r.o., VÁR Elektro s.r.o., HI-TECH ELEKTRO s.r.o. a METRANS (Danubia) a.s.

Takisto vyjadrujem svoju vďaku riaditeľstvám škôl v krajskej pôsobnosti - Strednej odbornej školy stavebnej a Strednej odbornej školy rozvoja vidieka, že otvorili svoje budovy, aby uľahčili testovanie obyvateľov bývajúcim v ich blízkosti.

Ak by som bol náhodou niekoho vynechal, s úctou sa klaniam aj pred nimi! Mám dojem, že nie  prejavy  jednotlivcov dali zmysel tejto akcii, ale veľa vystretých rúk, ponúknutých na pomoc. Ďakujem, Dunajská Streda!“

Fotky