Dunajská Streda ide voliť: malá príručka ku komunálnym voľbám 2022

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Dunajská Streda ide voliť: malá príručka ku komunálnym voľbám 2022

(foto: Attila Nagy)

Aj Dunajská Streda pôjde voliť dňa 29. októbra v čase od 7.00 ráno do 20.00 hodiny večer. V prvom rade treba vedieť, že v rovnaký deň sa uskutočnia komunálne aj župné voľby. V našom článku sme zosumarizovali informácie pre obyvateľov o voľbách do orgánov samosprávy. Na jednom mieste sa dočítate, kam treba ísť voliť, kto sú kandidáti na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj to, ktoré ulice patria do ktorého volebného okrsku.

Komunálne voľby sa uskutočnia 29. októbra 2022 (v sobotu) od 7:00 do 20:00. V ten deň môžete odovzdať svoj hlas vami zvoleným kandidátom na posty primátora a poslancov z Vášho volebného obvodu vo vopred určenej volebnej miestnosti okrsku, v ktorom bývate (Viď nižšie!).

Právo voliť v komunálnych voľbách majú všetci občania SR a cudzinci, ktorí majú v danej obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov.

Voľby primátora: zakrúžkovaním poradového čísla pred menom sa označí jeden kandidát.

O post primátora mesta Dunajská Streda sa uchádzajú:

 1. Zoltán Hájos, JUDr., 55 rokov, primátor, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny.
 2. Roland Hakszer, 50 rokov, poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného športového zväzu, nezávislý kandidát
 3. Zoltán Horváth, MUDr., 59 rokov, lekár, nezávislý kandidát
 4. Tibor Iró, Ing., 56 rokov, riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, SME RODINA
 5. Tomáš Stredl, Bc., 42 rokov, ochranár prírody, nezávislý kandidát
 6. Erika Szelle, Ing., 53 rokov, stavebná inžinierka, nezávislá kandidátka

Počet volebných obvodov a počet poslancov mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda na volebné obdobie 2022-2026 zastupiteľstvo určilo nasledovne:

 • počet volebných obvodov: 4;
 • počet poslancov mestského zastupiteľstva: 21.

V jednotlivých volebných obvodoch možno na hlasovacom lístku zakrúžkovať:

 • vo volebnom obvode č. 1 päť (5) kandidátov;
 • vo volebnom obvode č. 2 šesť (6) kandidátov;
 • vo volebnom obvode č. 3 päť (5) kandidátov;
 • vo volebnom obvode č. 4 päť (5) kandidátov.

Nižšie uvádzame zoznamy kanditátov na poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1- vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

Okrsok č. 1:  Nám. SNP 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192

Okrsok č. 2 : Nám. SNP 193, 194, 195, 196, 197, 198, Ulica Júliusa Lőrincza 2133, 2134, 2135, 2136, 2137,  Boriny 1381, 1382, 1383, 1384, 1528

Okrsok č. 3: Smetanov háj 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, Ulica Istvána Gyurcsóa, Boriny 1365, 1366, 1367, 1368

Okrsok č. 4: Boriny 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, Ružový háj 1352, 1353, 1354,1355, 1357, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 5509, 5557, 6190  Športová ulica

---------------------------

Zoznam kandidátov:

 1. Ladislav Bachman, 68 r., stolár, nezávislý kandidát

 2. Tünde Brunczviková, 47 r., trénerka, nezávislá kandidátka

 3. Juraj Czirfusz, JUDr., PhD., 43 r., advokát, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 4. Ábel Dudás, 24 r., podnikateľ vo finančníctve, nezávislý kandidát

 5. Attila Edmár, 29 r., organizátor kultúrnych podujatí, nezávislý kandidát

 6. Richard Földes, 28 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 7. Andrea Herceg, Mgr., 49 r., pedagóg, nezávislá kandidátka

 8. Štefan Horony, 44 r., ošetrovateľ, Kresťanskodemokratické hnutie

 9. Tibor Iró, Ing., 56 r., riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, SME RODINA

10. Mariana Kardošová, 38 r., podnikateľka v oblasti realít, nezávislý kandidát

11. Štefan Kohút, 43 r., elektrikár, nezávislý kandidát

12. Robert Kovács, 45 r., technický pracovník, Progresívne Slovensko

13. Krisztián Nagy, Mgr., 45 r., manažér, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

14. Žaneta Pavlíková, PaedDr., PhD., 48 r., vysokoškolský pedagóg, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

15. Csaba Penczinger, PhDr., 37 r., padagóg, nezávislý kandidát

16. Richard Rajkovics, 45 r., manažér, Magyar Fórum - Maďarské fórum

17. Alexander Szerencsés, Ing., 46 r., informatik, nezávislý kandidát

18. Tihamér Tamás Tóth, 53 r., generálny riaditeľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny 


Volebný obvod č. 2- vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov

Okrsok č. 5:  Ulica M.R.Štefánika, Sládkovičova ulica, Trhovisko, rodinné domy a obytný blok 444, Ružová ulica, Malodvornícka cesta, Bacsákova ulica, Jilemnického ulica 201, Radničné námestie 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 5612, 5863, Ulica biskupa Kondého, Múzejná ulica, Poštová ulica, Korzo Bélu Bartóka, Ovocný sad, Štvrť svätého Jána, Ulica Lászlóa Telekiho, Berehovská ulica, Sentianska ulica, Ulica Józsefa Hartmanna, Ulica svätého Pavla

Okrsok č. 6: Nám. Sv. Štefana, Alžbetínske námestie, Kukučínova ulica 480,1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, Komenského ulica 1214, 1215, 1217, 1218, 6331, 5872 Kukučínova ulica rodinné domy, Komenského ulica rodinné domy, Nezábudková ulica, Železničná ulica, Kulačská ulica, Jesenského ulica, Ádorská ulica, Štúrova ulica, Táborová ulica

Okrsok č. 7:  Hlavná ulica, Dunajská ul. 369, 370, 371, 372, Nám. Ármina Vámbéryho 53, 54, 55, 7453, Budovateľská ulica, Ulica Sándora Petőfiho, Ulica Jánosa Aranya, Mesto – Dunajská Streda, Ulica Bálinta Balassiho

Okrsok č. 8: Zelená ulica, Žitnoostrovská ulica, Brezová ulica, Hviezdna ulica, Krížna ulica, Povodská cesta, Neratovické námestie 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 6391, Gabčíkovská cesta, Hlboká ulica, Vajanského ulica

Okrsok č. 9: Rákócziho ulica, Mierová ulica, Kúpeľná ulica, Orechová ulica, Narcisová ulica, Malotejedská ulica, Priemyselná ulica, Podzáhradná ulica, Bihariho ulica, Drevárska ulica, Nová osada, Kračanská cesta, Kračanská cesta núdzové byty, Rekreačný rad, Nemešsegská ulica 132, 133, 6331, 6575, 7550, Viedenská cesta, Cesta svätého Krištofa, Levanduľová ulica, Púpavova ulica, Fialková ulica, Kaplnská ulica, Ulica Kapuhegyská, Orgovánová ulica

Okrsok č. 10: mestská časť Mliečany

---------------------------

Zoznam kandidátov:

 1. Henrich Bognár, 31 r., dispečer, HLAS- sociálna demokracia 

 2. Patrik Dubovský, Mgr., PhD., 57 r., historik, ZA ĽUDÍ

 3. Ladislav Gútay, 71 r., riaditeľ kultúrneho strediska, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 4. Imre Jarábik, 49 r., mediálny referent, nezávislý kandidát

 5. Attila Karaffa, 42 r., zástupca primátora, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 6. Tomáš Lengyel, 45 r., advokátsky koncipient, HLAS- sociálna demokracia

 7. Tomáš Miške, Mgr. Bc., 42 r., riaditeľ poisťovne, Progresívne Slovensko

 8. Anita Molnárová, Mgr., 48 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

 9. Iván Nagy, Mgr., 61 r., riaditeľ múzea, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

10. Richard Nagy, JUDr., 33 r., právnik, nezávislý kandidát

11. Rita Őri, Mgr., 43 r., poslankyňa mestského zastupiteľstva, nezávislá kandidátka

12. Roland Sarlay, Ing., 43 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

13. Ádám Sárosfai, Ing., 32 r., stavebný inžinier, statik, nezávislý kandidát

14. László Szabó, 55 r., zástupca primátora, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

15. František Vangel, Mgr., PhD., MBA, 52 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny 


Volebný obvod č. 3- vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

Okrsok č. 11: Školská ul. 936/1, Poľná cesta, Školská ulica, Partizánska ulica, Ul. Sv. Juraja,      Ul. Lászlóa Amadea, Ulica Gyulu Szabóa – časť Dunajská Streda, Jókaiho ulica, Kodályova ulica, Záhradnícka ulica, Ulica Adyho, Maloblahovská ulica, Ulica Ignáca Gálffyho

Okrsok č. 12: Bratislavská cesta, Októbrová ulica, Jantárova cesta 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, Ulica generála Svobodu 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, Ulica gen.Svobodu rodinné domy, Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Lajosa Kossutha, Ulica Ferenca Liszta, Cukrovarská ulica, Krátka ulica, Kvetná ulica, Agátová ulica, Ulica Pála Angyala, Ulica Ferenca Vermesa, Ulica Ferenca Kulcsára, Ulica Ödöna Janovitsa, Ulica Józsefa Vázsonyiho, Ulica Lajosa Luzsiczu, Ulica Imre Makovecza

Okrsok č. 13: Jantárová cesta, Hviezdoslavova ulica, Malá ulica, Széchenyiho ulica, Ulica Zoltána Fábryho, Ulica Imre Madácha, Tichá ulica, Jasná ulica, Nevädzová ulica, Rényská ulica, Veľkoblahovská cesta rodinné domy, Veľkoblahovská cesta 1491, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 6750, Veľkoblahovská cesta obytné bloky od č. 64 – 76, Átriová ulica, Gaštanový rad, Ulica Jánosa Esterházyho, Ulica Mihálya Marczella, Czibóková ulica

Okrsok č. 14: Ulica Gyulu Szabóa, časť Malé Blahovo, Horná ulica, Letištná ulica, Vinohradnícka ulica, Topoľová ulica, Družstevná ulica, Gombótášska ulica, Lesná ulica, Čigérska ulica, Lipová ulica, Ulica Sv. Alžbety, Malolesná ulica, Ulica László Mécsa, Svetlá ulica, Dolná ulica, Spojná ulica, Pekná ulica, Stromová ulica, Javorová ulica, Slepá ulica, Hájska, Čótfa, Čukáraboň, Ulica Ármina Kornfelda, Ulica Á.S.Aszáda, Lastovičia ulica

---------------------------

Zoznam kandidátov:

 1. Ádám Antal, Mgr., 27 r., manažér, Progresívne Slovensko

 2. Boris Benkovič, JUDr., 37 r., advokát, HLAS-sociálna demokracia

 3. Gábor Czére, 30 r., podnikateľ v stavebníctve, nezávislý kandidát

 4. Henrieta Földesová, PhDr., 52 r., námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, nezávislá kandidátka

 5. Ladislav Garay, Ing., 68 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 6. Ladislav Gödölle, Mgr., PhD., 58 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 7. Szabolcs Hodosy, JUDr., 39 r., právnik, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 8. Ákos Horony, Mgr.art., dr.jur., 47 r., právnik, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 9. Zoltán Horváth, MUDr., 59 r., lekár, nezávislý kandidát

10. Csaba Ollári, 46 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát

11. Peter Pollák, JUDr., 40 r., právnik, Progresívne Slovensko

12. Juraj Puha, MUDr., 49 r., lekár, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. |  Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

13. Tomáš Stredl, Bc., 42 r., ochranár prírody, nezávislý kandidát

14. Erika Szelle, Ing., 53 r., stavebná inžinierka, nezávislá kandidátka

15. Nikola Túryová, Mgr., 29 r., obchodná manažérka, nezávislý kandidát

16. Krisztián Váradi, MUDr., 27 r., lekár, Progresívne Slovensko


Volebný obvod č. 4- vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

Okrsok č. 15: Rybný trh 330, 331, 333, 334, 335, 336, Mlynská ulica 306, 307, 308, 309, Mlynská ulica rodinné domy, Galantská cesta, Nová Ves 5555, 5995, 6834, 7046, 7242,7243,7357, 7950

Okrsok č. 16: Nová Ves 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2441, , Rad Pókatelek, Na pažiti, Ľanárska ulica, Csermelyova ulica, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Lajosa Kassáka, Cesta aradských mučeníkov, Ulica kráľa Žigmunda, Ulica Zsigmonda Móricza, Ulica kráľa Mateja, Ulica bohatierská, Ulica svätého Ladislava, Ulica Károlya Szladitsa, Ulica Istvána Dobóa, Ulica Hermana Steinera, Ulica Györgya Tölgyessyho, Ulica Károlya Róberta, Cesta svätého pápeža Jána Pavla II.

Okrsok č. 17: Námestie priateľstva 2164, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 5090, Bažantia, Cesta siedmich vojvodcov, Ulica vojvodcu Árpáda, Ohradská cesta, Krajná cesta, Székelyudvarhelyská ulica, Gödöllőska ulica, Jindřichohradecká ulica, Győrska ulica, Subotická ulica, Fehérvárska ulica

Okrsok č. 18: Jilemnického ulica 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Nová Ves 2217, 2218, 2219, 6886, Námestie priateľstva 2201

---------------------------

Zoznam kandidátov:

1. György Bugár, 59 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 2. Alexander Dakó, Mgr., 51 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 3. Sándor Dohorák, 50 r., geodet, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 4. Károly Földes, MUDr., 51 r., lekár, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného športového zväzu, nezávislý kandidát

 6. Tomáš Izsmán, 44 r., podnikateľ v oblasti bezpečnostnej a telekomunikačnej techniky, nezávislý kandidát

 7. Csaba Kosár, 32 r., podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

 8. Ľudovít Póda, 47 r., vodič z povolania, nezávislý kandidát

 9. Olivér Pongrácz, Ing., 32 r., riaditeľ v medzinárodnej dopravnej spoločnosti, nezávislý Kandidát

10. Andrea Rigóová, 45 r., riaditeľka banky, nezávislá kandidátka

11. Pavol Sebők, Ing., 44 r., stavebný inžinier, znalec, nezávislý kandidát

12. Peter Štuller, MUDr., 67 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Cookies