Dunajská Streda vyhral jeden milión forintov

Mestské správy

Mesto Dunajská Streda získalo jeden milión forintov z Maďarska, prostredníctvom Národného programu starostlivosti.

Výzva na predkladanie ponúk s názvom „Podpora programov a podujatí zahraničných organizácií“ chcela podnietiť realizáciu programov a podujatí organizácií, ktoré vykonávajú rozhodujúcu činnosť z hľadiska súdržnosti Maďarov a ich prosperity vo svojej vlasti.

Samospráva vyčlení sumu na bezproblémový priebeh mestských akcií.