Dunajskostredskí bezdomovci sa vrátia do lepších podmienok

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V úvode augusta sa v budove nocľahárne pre bezdomovcov v Dunajskej Strede začali obnovovacie práce, preto je zariadenie v tomto mesiaci uzavreté. "Vykonáva sa maľovka a dezinfikácia všetkých miestností nocľahárne. O plánovaných a neodkladných prácach sme obyvateľov nocľahárne včas informovali. Všetky použiteľné predmety, osobné veci si mohli zobrať so sebou a po ukončení renovácie sa môžu vrátiť do budovy" - informovala Tímea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry MsÚ. Samospráva mesta Dunajská Streda prevádzkuje nocľaháreň od roku 2015 v budove na Kukučínovej ulici, ktorú má v prenájme od majiteľa Železníc SR. Samospráva predtým poskytla bezdomovcom iba ohrieváreň a denne jedno teplé jedlo, ľudia bez prístrešku sa cez deň zdržiavali na ulici. "Samospráva, vidiac situáciu, chcela zlepšiť životné podmienky ľudí žijúcich na ulici zriadením nocľahárne pre bezdomovcov, zároveň vyhovieť občanom, ktorí sa na nich sťažovali. Útulok je preto otvorený celý rok, kde sú dané aj hygienické podmienky. Samospráva sa snažila motivovať bezdomovcov, aby sa zapojili do verejnoprospešných prác v meste, výmenou za celodenné bývanie v domove. So sklamaním musím konštatovať, že túto možnosť využilo iba 1-2 ľudí. Väčšina odmietla možnosť pracovať. Viacerým sme pomohli aj finančne, aby mohli vybaviť osobné doklady a získali šancu sa opäť uplatniť na trhu práce. Sú požadovační, ale pre zlepšenie vlastného osudu nie sú ochotní urobiť niečo" - zdôraznil primátor Zoltán Hájos. Primátor ďalej pripomenul, že bezdomovci si nevážia pomoc smerujúcu na ich podchytenie. "Svedčí o tom aj neutešený obraz, ktorý pred maľovkou čakal pracovníkov mestskej firmy Municipal, ktorí sa do upratovania museli dať v ochranných odevoch. Napriek tomu, že v zariadení majú pračku, šaty bezdomovcov boli také špinavé a opotrebované, že veľká časť z nich sa musela vyhodiť. Zničili postele, spotrebné predmety a kusy zariadenia. S ťažkým srdcom sme sa museli toho všetkého zbaviť, lebo na veci pochádzajúce od poctivo pracujúcich ľudí nedávali pozor. Nič sme nevyhodili, čo funguje a je použiteľný. Čistotu v zariadení nedodržali, nakopili aj zbytky jedál, ktoré zapáchali, aj dezinfikácia bola nevyhnutná. Nakoľko miestnosti bolo treba dezinfikovať, nemohli sme pripustiť, aby sa tam obyvatelia v tom čase zdržiavali. Avšak rozhodne odmietam, že sa s nimi zaobchádzame nedôstojne. Keby tomu tak bolo, nesnažili by sme sa pre nich vytvoriť riadne podmienky" - informoval Zoltán Hájos. Primátor poznamenal ďalej, že v záujme toho, aby sa tento stav v budúcnosti nezopakoval, pre pobyt v nocľahárni určia prísnejšie kritériá. "Nesmieme zabudnúť, že prevádzka nocľahárne pre bezdomovcov je financovaná z penazí poctivých dunajskostredských daňovníkov" - zdôraznil primátor, reagujúc na skutočnosť, že bezdomovci, ktorí sa v čase obnovy ocitli na ulici, sa sťažovali na postup správcu. Dunajskostredská katolícka farská charita 16. augusta opäť organizovala zbierku pre bezdomovcov. Vedúci charity György Bugár povedal, že od darcov potrebovali predovšetkým nové postele, vankúše, posteľnú bielizeň a šatstvo. Všetko sa im podarilo zabezpečiť. Zbierka, ako aj maľovka prispela k tomu, aby sa bezdomovci vrátili do dôstojných podmienok, najneskôr do 1. septembra. Mestské zastupiteľstvo v budúcnosti hodlá odkúpiť budovu, ktorú v súčasnosti má v prenájme, preto mestskí poslanci vyčlenili v rozpočte na rok 2017 finančné prostriedky na tento cieľ. Podľa plánov v tejto budove vytvoria oddelene miesto aj pre rodiny v kríze.