Elektronické vybavovanie úradných záležitostí a smartfónová aplikácia v službách obyvateľov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Elektronické vybavovanie úradných záležitostí a smartfónová aplikácia v službách obyvateľov

Elektronické vybavovanie úradných záležitostí a smartfónová aplikácia v službách obyvateľov

Mestská samospráva zaviedla v roku 2016 nový informačný systém, ktorý najprv uľahčil prácu zamestnancov Mestského úradu, nakoľko k tomuto systému sa pripojili aj mestské inštitúcie. Týmto spôsobom sa uskutočňuje centrálna registrácia údajov a zároveň zjednoduší vybavovanie úradných záležitostí pre obyvateľov. Občania sa môžu pripojiť cez elektronický účet a registrovať elektronickým dokladom totožnosti.        

Občania a podnikatelia mesta takto môžu získať informácie medzi inými o miestnych daniach a poplatkoch, o vernostnej karte, o zmluvách, ďalej komunikovať s úradom. Elektronické vybavovanie úradných vecí bude rozšírené od 1. januára 2019. 

Smartfónová aplikácia DS APP užitočná nie iba pre miestnych obyvateľov 

Aplikácia sa dá stiahnuť do smartfónu. Poskytuje informácie v maďarskom a slovenskom jazyku nie iba pre Dunajskostredčanov, ale aj pre turistov, ktorí navštívia mesto. V budúcnosti plánujú zaviesť poskytovanie informácií aj v anglickom jazyku.  Nová služba informuje o štruktúre MsÚ, úradných hodinách, jednotlivých odboroch, poslancoch MsZ a obsahuje aj najdôležitejšie telefónne čísla. Informuje ďalej o vzdelávacích inštitúciáchch, zdravotníckych zariadeniach a športových zariadeniach. Program obsahuje kontakty na termálne kúpalisko, reštaurácie, bary, pohotovostné lekárne a taxislužby v meste, ďalej informácie o vlakových a autobusových spojoch. K dispozícii je aj cestovný poriadok MHD. Aplikácia ukáže platené parkoviská a umožní kúpu parkovacieho lístka zaslaním SMS. Záujemcovia môžu získať aj prehľad o pamätihodnostiach mesta. Prostredníctvom aplikácie DS APP sa dajú nahlásiť aj poruchy, či oznámenia a podnety s fotografiou.