Eurovoľby budú 25. mája

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Eurovoľby budú 25. mája

Mesto  Dunajská Streda   podľa § 20 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu  v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnia  v sobotu 25. mája 2019  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. V Dunajskej Strede sa bude voliť v 18 volebných okrskoch.

Budú to štvrté eurovoľby konajúce sa na Slovensku, ktoré sú jednokolové a jednodňové.  Slovensko v EP doteraz zastupovalo 13 poslancov, teraz je v hre 14 mandátov, tie rozdelia úmerne získaným hlasom medzi stranami, ktoré získajú najmenej 5 percent hlasov. Aj v ostatných členských štátoch EÚ sa voľby konajú koncom mája. Ak Veľká –Británia definitívne odíde z EÚ, vo všetkých členských štátoch občania budú voliť iba 705 poslancov, namiesto doterajších 751.

V nadchádzajúcich voľbách sa o priazeň voličov uchádza spolu 31 politických strán a koalícií, ÚVK zaregistrovala 31 kandidačných listín.

V Dunajskej Strede Mestský úrad doručí do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam zaregistrovaných kandidátov do 30. 4. 2019.

Na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta  má verejniť emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do 12. 4. 2019. Termín zasielania hlasovacích preukazov poštou je do 6. 5. 2019. Do 15. 4. 2019 sa zapíšu do zoznamu voličov aj občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom ustanovené podmienky.

 

Ako vybaviť voličský preukaz?

O vydanie voličského preukazu môže požiadať na Mestskom úrade v Dunajskej Strede  najneskôr do 24. mája do 12-tej hodiny občan, ktorý má trvalý pobyt v meste a v čase konania volieb sa nebude zdržiavať v Dunajskej Strede. Voličský preukaz vystavia na počkanie a bezplatne na radnici v kancelárii prvého kontaktu pri okienku č. 2. Ten oprávňuje voliča voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku SR. O vydanie voličského preukazu môže požiadať aj osoba splnomocnená oprávneným voličom (splnomocnenie nie je nutné overiť u notára alebo na matrike). Podrobnejšie informácie na tel. číslach: 0918/ 607 – 318 a 0917 / 767–245.

 

Voličský preukaz sa môže vydať aj na elektronickú žiadosť, ktorú treba zaslať na adresu: agnesa [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu  alebo andrea [dot] venova [at] dunstreda [dot] eu. V písomnej alebo elektronickej žiadosti treba uviesť adresu, na ktorú má byť zaslaný voličský preukaz. V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko žiadateľa, jeho rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Žiadateľovi obec pošle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk”, preto elektronickú žiadosť treba odoslať s určitým predstihom.

V eurovoľbách sa dá hlasovať aj na pas

Táto možnosť sa dotýka len úzkej skupiny voličov. Táto situácia sa môže nastať iba v prípade občanov SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v Európskej únii a žijú napr. vo Švajčiarsku alebo v zámorí, ale v deň volieb sú na Slovensku a chceli by voliť. Tento zámer môžu zahlásiť aj v deň volieb u volebnej komisii, ktorá následne preverí údaje menovaného s celoštátnom registri. Ak všetky údaje zodpovedajú kritériam zákona, následne voličovi bude umožnené, aby si uplatnil svoje volebné právo.

O spôsobe hlasovania a iných aktuálnych informáciach budeme priebežne informovať na webovej stránke mesta.

Ako sme volili v roku 2014?

Volebná účasť v Dunajskej Strede vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 bola iba 15,27 %-ná, čo je však lepší výsledok, ako celoštátny priemer. V našom meste odvolilo 2 836 občanov, 86 hlasov bolo neplatných. Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí: volebná účasť bola iba  13,05 percenta, čo je najnižšia v celej Európskej únii. /pve/