I N F O R M Á C I A

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

Matričný úrad Dunajská Streda informuje

 v súvislosti s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa

 

 

  • Od 1.7.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť, z dôvodu napĺňania zámeru zákona číslo 117/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

  • Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanoveniami zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

 

 

Ďalšie novinky
Oznámenie
11.08.2022
o mieste uloženia písomnosti
Zverejnenie výsledkov OVS_predaj bytu
05.08.2022
Verejná vyhláška
01.08.2022
OVS_predaj bytu
29.06.2022
Cookies