Informácia pre verejnosť

Úradná tabuľa

Informácia pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností v súlade s §15 a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Informácia pre verejnosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Informácie pre verejnosť.pdf Veľkosť:

438.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť