Jarné dni čistoty mesta aj v tomto roku

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Jarné dni čistoty mesta aj v tomto roku

Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že počas troch víkendov organizuje na území mesta jarné dni čistoty v zónach rodinných domov.

Termíny sú nasledovné: 23., 30.  marca a 6. apríla 2019.

 

Mestský úrad žiada obyvateľov mesta, aby v domácnosti už  nepotrebný materiál  a  odpad  umiestnili  v týchto dňoch u  smetných  kontajneroch sobotu najneskôr do 8.00 hod. Opotrebované elektronické spotrebiče organizátori žiadajú vyložiť oddelene od ostatného odpadu. Na základe skúseností z minulých rokov, kedy nepovolané osoby rozoberali elektronický odpad a spôsobili neporiadok, organizátori žiadajú občanov, aby elektronický odpad podľa možnosti vyložili pred dom až vtedy, keď sa zberači blížia. Stavebný odpad, obaly od farieb a chemikálií, pneumatiky a iný nebezpečný odpad prosíme nevyložiť.

 

23. marca 2019

M.R Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka, Ovocný sad, Sv. Jána, Rad Pókatelek, Lanárska, Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Móricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdná, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bihariho, Drevárska, Kračanská cesta, Kráľa Mateja, Károlya Róberta, Istvána Dobóa, Bohatierska, Károlya Szláditsa, Györgya Tölgyessyho, Hermana Steinera, Levandulová, Púpavová, Fialková, Kapuhegyská, Kaplnská, Mliečany.

 

30. marec 2019

Esterházyho, Mihálya Marcella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková.

 

6. apríl 2019

Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová, Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň.