Jarné dni čistoty mesta cez 3 víkendy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Jarné dni čistoty mesta cez 3 víkendy

Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že počas troch víkendov organizuje na území mesta jarné dni čistoty.  Termíny sú nasledovné:  18., 25. marec a 1. apríl 2017. Zber komunálneho odpadu sa koná podľa nasledovného harmonogramu, do ktorého sú mestské časti zaradené podľa ulíc. Do zoznamu sú zaradené len ulice s rodinnými domami, na sídliskách s panelákmi a bytovými domami sa zber komunálneho odpadu uskotoční priebežne po celý rok. 

Mestský úrad žiada obyvateľov mesta, aby v domácnosti už  nepotrebný materiál  a  odpad  umiestnili  v týchto dňoch u  smetných  kontajneroch sobotu najneskôr do 9.00 hod. Opotrebované elektronické spotrebiče organizátori žiadajú vyložiť oddelene od ostatného odpadu. Bude aj zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Organizátori žiadajú občanov, aby bioodpad vyložili oddelene najneskôr do 9-tej hodiny ku smetným nádobám.

 

Za pomoc a pochopenie Mestský úrad ďakuje občanom. Odvoz odpadu zabezpečí Mestský úrad v Dunajskej Strede.

   18. marca 2017

Rad Pókatelek,ul. Ľanárska,  ul. Gy. Csermelya, B. Csaplára, A. Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Móricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčíkovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Rekreačný rad, Kračanská cesta, Nová Osada, Drevárska,  Bihariho u. a  Mliečany.

25. marca  2017

Ul. Železničná, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Ružová, M.R Štefánika, Nám. Sv. Štefana, Múzejná, Malodvornícka cesta, Ovocný sad, Sládkovičova, Bacsákova, Nevädzova, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslova, Cukrovarská, Gaštanový rad, Rényska, Esterházyho a ul. Mihálya Marcella.

1. apríla  2017

Športová,  Poľná, Átriová, Gyulu Szabóa, Ignáca Gálffyho, Veľkoblahovská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Kodályova,  Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová,Javorová, Slepá, László Mécsa, Csukárabony.