Jarné dni čistoty mesta cez 3 víkendy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Jarné dni čistoty mesta cez 3 víkendy

Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v dňoch od 13. júna 2020, 20. júna 2020 a 27. júna 2020 organizuje DNI ČISTOTY MESTA.

 

Vyzývame preto obyvateľov, aby najneskôr do soboty 6.00  v domácnosti už nepotrebný materiál a odpad vyložili k smetným  nádobám.

Stavebný odpad, obaly od farieb a chemikálií, pneumatiky a iný nebezpečný odpad prosime nevyložiť. Ďakujeme.

Odvoz zabezpečí Mestský úrad Dunajská Streda.

 

13. júna 2020

M.R Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka, Ovocný sad, Sv. Jána, Rad Pókatelek, Lanárska, Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Móricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdná, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bihariho, Drevárska, Kračanská cesta, Kráľa Mateja, Károlya Róberta, Istvána Dobóa, Bohatierska, Károlya Szláditsa, Györgya Tölgyessyho, Hermana Steinara, Levandulová, Púpavová, Fialková,  Kapuhegyská, Kaplnská, Mliečany

 

20. júna 2020

Eszterházyho, Mihálya Marcella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková

 

27. júna 2020

Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová, Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň