Jarné dni čistoty – nepotrebný materiál umiestnite von až v piatok!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Jarné dni čistoty – nepotrebný materiál umiestnite von až v piatok!

Pracovníci Mestského úradu v Dunajskej Strede týmto žiadajú obyvateľov mesta, aby počas jarných dní čistoty vyložili materiál pripravený na odvoz až v piatok, deň pred odvozom materiálu.

Jarné dni čistoty mesta sa uskutočnia počas najbližších troch sobôt podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Pracovníci Mestského úradu v Dunajskej Strede, ktorí organizujú jarné dni čistoty mesta, žiadajú obyvateľov, aby nepotrebný materiál určený na odvoz nevykladali niekoľko dní vopred, ale najskôr deň pred odvozom a najneskôr v danú sobotu do 6.00 hod..

To z toho dôvodu, aby neoprávnené osoby nerozhádzali a nerozlámali veci určené na odvoz.

Žiadajú, aby bol elektroodpad umiestnený na samostatnú hromadu a takto oddelene žiadajú umiestniť aj nábytok, veľkorozmerný odpad, bytový textil alebo plastový odpad, ktorý sa už nedal vložiť do určeného žltého vreca.

DÔLEŽITÉ:

Záhradný odpad a konáre stromov sa nesmú vykladať.

Nebudú sa zbierať ani akumulátory.

Žiadajú, aby medzi nepotrebný materiál určený na odvoz neumiestňovali odpad z domácnosti!

Použiteľné odevy žiadajú umiestniť do kontajnerov na použitý textil, nachádzajúcich sa na niekoľkých miestach v meste.

Dni čistoty a ulice sú nasledovné:

13. júna 2020

M.R Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka, Ovocný sad, Sv. Jána, Rad Pókatelek, Lanárska, Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Móricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdná, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bihariho, Drevárska, Kračanská cesta, Kráľa Mateja, Károlya Róberta, Istvána Dobóa, Bohatierska, Károlya Szláditsa, Györgya Tölgyessyho, Hermana Steinara, Levandulová, Púpavová, Fialková,  Kapuhegyská, Kaplnská, Mliečany

 

20. júna 2020

Eszterházyho, Mihálya Marcella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková, Čótfa

 

27. júna 2020

Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová, Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň