Jarné dni čistoty v Dunajskej Strede: 9., 16. a 23. marca 2024

Mestské správy

Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v dňoch 9., 16. a 23. marca 2024 bude jarný odvoz nepotrebných materiálov a predmetov. Úrad žiada obyvateľov, aby v domácnosti už nepotrebný materiál a odpad vyložili k smetným nádobám najneskôr do 6.00 hod. dotknutých dní.

Mestský úrad ďalej žiada občanov, aby stavebný odpad, obaly od farieb a chemikálií, pneumatiky a iný nebezpečný odpad nevykladali.

Za spoluprácu a pochopenie ďakujeme!

Odvoz nepotrebných materiálov a odpadu zabezpečí Mestský úrad Dunajská Streda.

9. marca 2024

Ovocný sad, štvrť Sv. Jána, Rad Pókatelek, ulice Lanárska, Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Žigmunda, Móricza Zsigmonda, Cesta Aradských mučeníkov, Mlynská ulica, Povodská cesta, ulice Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierová, Rákócziho, Hlboká cesta, ulice Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčíkovská cesta, ulice Bálinta Balassiho, Kúpeľná, Orechová, Priemyselná, Malotejedská, Podzáhradná cesta, Narcisová ul., Rekreačný rad, Nová Osada, ulice Bihariho a Drevárska, Kračanská cesta, Ul. Kráľa Mateja, Károlya Róberta, Istvána Dobóa, Bohatierska, Károlya Szláditsa, Györgya Tölgyessyho, Hermana Steinera, sv. Ladislava, Bažantia, Cesta siedmich vojvodcov, Ulica vojvodcu Árpáda, Levanduľová, Púpavová, Fialková, Kapuhegyská, Kaplnská, Lászlóa Telekyho, Sentianska, Berehovská, Mliečany, Ul. Józsefa Hartmanna a Győrska ulica

16. marca 2024

Ulica M.R Štefánika, Nám. Sv. Štefana, ulice Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka cesta, Ulica Ferenca Vermesa, Pála Angyala, Jánosa Esterházyho, Mihálya Marczella, Rényska, Nevädzová, Czibóková, Gaštanový rad, ulice Jantárová, gen. Svobodu, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská cesta, ulice Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková ulica

23. marca 2024

Veľkoblahovská cesta, Ulica Gyulu Szabóa, Poľná cesta, ulice Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová, Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Letištná, Horná, Lastovičia, Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Hájska, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň, Čótfa