Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Súhlasíte s tým, aby za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a bezpečnejšieho prechodu chodcov cez cestu pri pošte na Hlavnej ulici bola zriadená svetelná signalizácia? - Túto otázku položil Mestský úrad v Dunajskej Strede obyvateľom pomocou anketového lístka, ktorý rozposlali domácnostiam prostredníctvom Dunajskostredského Hlásnika. Na priechode na Hlavnej ulici pred poštou prechádzajú chodci jeden za druhým, čím prinútia vodičov zastaviť sa. Chodci bežne neprechádzajú v skupinách, ale po jednom. Zámerom Mestského úradu je dosiahnuť, aby doprava bola plynulejšia a netvorili sa zápchy. Samospráva riešenie hľadá pomocou odborníka, ale chce poznať aj názor obyvateľov. Vyplnený formulár občania môžu poslať elektronicky na adresu primator [at] dunstreda [dot] eu, alebo odovzdať aj osobne na vrátnici MsÚ do konca októbra.             

PrílohaVeľkosťPrevziať
formulár435.53 KBPrevziať