Kedy bude platná vaša Vernostná karta aj v roku 2019?

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Kedy bude platná vaša Vernostná karta aj v roku 2019?

Kedy bude platná vaša Vernostná karta aj v roku 2019?

Mestský úrad v Dunajskej Strede v súčasnosti eviduje niektoré prípady občanov, ktorí ešte nezaplatili mestu miestne dane a poplatky na rok 2018. Tým však riskujú to, že v roku 2019 nebude platná ich Vernostná karta, poskytujúca viacero zliav. 

Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede preto žiada  občanov mesta, aby  vo vlastnom záujme vyrovnali všetky svoje nedoplatky /miestne dane, poplatok za odpad/ voči mestu, a to najneskôr  do 30. novembra 2018. V opačnom prípade ich Vernostná karta stráca platnosť na rok 2019. Ak poplatky budú zaplatené až po tomto termíne, ich Vernostná karta bude v budúcom roku nepoužiteľná.

         Daňovníkom, ktorí nedoplatky neuhradia do konca novembra, zaniknú nasledujúce výhody vyplývajúce z Vernostnej karty: zľavnený vstup do termálneho kúpaliska a na umelú ľadovú plochu, zľavnené cestovanie na linkách mestského autobusu, zľavnená parkovacia karta, zľavy pre deti majiteľov Vernostnej karty v školskej družine a v materských školách. Okrem toho v roku 2019 nebudú môcť nakupovať  výhodne v niektorých malých obchodoch, ktorých majitelia sa pripojili k projektu poskytnutia zliav Dunajskostredčanom. Ide o významené zľavy, preto sa nedoplatky oplatí zaplatiť do 30. novembra.  /pve/