Komunálne voľby 2014

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Komunálne voľby 2014

Počet poslancov a volebné obvody

Podobne, ako vo všetkých obciach, aj v Dunajskej Strede sa 15. novembra 2014 konajú komunálne voľby. Na webovej stránke mesta Dunajská Streda priebežne zverejňujeme  aktuálne informácie, súvisiace s prípravami volieb do mestskej samosprávy.  Tie sú dostupné aj v banneri Komunálne voľby 2014 na úvodnej stránke webovej stránky mesta  www.dunstreda.sk

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 9. septembra určilo počet poslancov a volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy mesta Dunajská Streda 15. novembra. V Dunajskej Strede celkový počet poslancov MsZ aj v nasledujúcom štvorročnom volebnom období zostáva nemenný, teda občania budú voliť 25 poslancov. Na jedného poslanca v priemere pripadá 931 obyvateľov.

Podstatnou zmenou je, že volebný obvod č. 1 (sídliská Sever I a Sever II) bude voliť 5 poslancov, namiesto doterajších 6. Volebný obvod č. 5 – sem patrí mestská časť Malé Blahovo –bude voliť 2 poslancov, kým doteraz mala len jedného poslanca. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že počet obyvateľov vo volebnom obvode č. 1 klesol o 6,5 percent, kým počet obyvateľov Malého Blahova sa zvýšil o 30 percent. 

 

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy k 31. 5. 2014 je 23 284.

Počet poslancov vo volebnom obvode č. 1. : 5

Počet poslancov vo volebnom obvode č. 2. : 8

Počet poslancov vo volebnom obvode č. 3. : 4

Počet poslancov vo volebnom obvode č. 4. : 6

Počet poslancov vo volebnom obvode č. 5. : 2

Volebné obvody, volebné okrsky a volebné miestnosti v Dunajskej Strede sú určené nasledovne:

Vo volebnom obvode č. 1

Volebný okrsok č. 1.   Volebná miestnosť:  Základná škola , Smetanov háj 286/9

zahŕňa: Námestie SNP 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192

 

Volebný okrsok č. 2.  Volebná miestnosť:  Základná umelecká škola, Smetanov háj 283/ 6

zahŕňa: Námestie SNP 193, 194, 195, 196, 197, 198, Ulica Júliusa Lőrincza 2133, 2134, 2135, 2136, 2137

 

Volebný okrsok č. 3.  Volebná miestnosť: Základná škola , Smetanov háj 286/9

zahŕňa: Smetanov háj 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293

 

Volebný okrsok č.4. Volebná miestnosť: Mestský klub dôchodcov, Trhovisko 825/8

zahŕňa: Boriny 1382, 1383, 1528, 1381, 1384, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, Športová ulica, u. Istvána Gyurcsóa

 

Volebný okrsok č. 5.  Volebná miestnosť:  Obchodno-informačné centrum, Alžbetínske námestie 1203/7

zahŕňa: Ružový háj 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1353, 1354, 1355, 1357, 1352, Štúrova, Táborová ulica

 

Vo volebnom obvode č. 2

Volebný okrsok č.6.  Volebná miestnosť :  Mestský klub dôchodcov, Trhovisko 825/8

zahŕňa: u. M.R.Štefánika, Sládkovičova u., Trhovisko, rodinné domy a bytový dom 444, Ružová, Malodvornícka, Bacsákova u., Jilemnického 201, Radničné námestie 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, Radničné námestie 5612, 5863, u. biskupa Kondého, Muzejná u.

 

Volebný okrsok č.7.   Volebná miestnosť :  Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Ulica Komenského 1219/1

zahŕňa: Poštová ulica, Hlavná ulica, Hlavná u. bytové domy 46, 47, Dunajská ul. 369, 370, 371, 372, nám. Á. Vámberyho 53, 54, 55, Korzo Bélu Bartóka, Mesto – Dunajská Streda

 

Volebný okrsok č. 8.  Volebná miestnosť :  Mestské kultúrne stredisko , Korzo Bélu Bartóka 788/1

zahŕňa: Nám. Sv. Štefana, Alžbetínske námestie, Kukučínova ulica 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, Komenského  1214, 1215, 1217, 1218, Kukučínova u. rodinné domy, Komenského ulica rodinné domy, Nezábudková, Železničná, Kulačská, Jesenského ulica

 

Volebný okrsok č. 9.  Volebná miestnosť :  Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Ulica Komenského 1219/1

zahŕňa: Zelená ulica, Žitnoostrovská , Brezová, Hviezdna , Krížna ulica, Povodská cesta, Neratovické námestie 2143, 2144, 2145, 2146, 2147

 

Volebný okrsok č.10.  Volebná miestnosť : Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Komenského ulica 1219/1

zahŕňa: Rákócziho u., Mierová u., Gabčíkovská cesta, Hlboká u., Budovateľská , Kúpeľná ulica, Orechová, Narcisová u., Malotejedská u., Priemyselná, Podzáhradná, Bihariho, Drevárska , Nová osada, Kračanská cesta, Kračanská cesta- núdzové byty, Vajanského , u. Sándora Petőfiho, u. Jánosa Aranya, Rekreačný rad, Nemešsegská ulica, Viedenská cesta

 

Volebný okrsok č.11.  Volebná miestnosť :  Kultúrny dom – Mliečany

mestská časť Mliečany

 

Vo volebnom obvode č. 3

Volebný okrsok č.12.  Volebná miestnosť : Základná škola Gyulu Szabóa s VJM, Školská ulica  936/1

zahŕňa: Školská ulica 936/1, Ádorská ulica, Poľná cesta, Školská ulica, Partizánska ulica, Ul. Sv. Juraja, Ul. Lászlóa Amadea, Ulica Gyulu Szabóa – časť Dunajská Streda, Jókaiho ulica, Kodályova ulica

 

Volebný okrsok č.13.  Volebná miestnosť :  Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ulica 2094/2

zahŕňa: Bratislavská cesta, Októbrová ulica, Jantárova cesta 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, u. Generála Svobodu 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, u. gen.Svobodu rodinné domy, u. Kálmána Mikszátha, u. Lajosa Kossutha, u. Ferenca Liszta, Cukrovarská ulica, Krátka, Kvetná , Agátová ulica

 

Volebný okrsok č.14.  Volebná miestnosť :  Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ulica 2094/2

zahŕňa: Jantárová cesta, Hviezdoslavova ulica, Malá ulica, Széchenyiho ulica, Ulica Zoltána Fábryho, Ulica Imre Madácha, Tichá ulica, Jasná ulica, Nevädzová ulica, Rényská ulica, Veľkoblahovská cesta rodinné domy, Veľkoblahovská cesta 1491, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, Veľkoblahovská cesta bytové domy od č. 64 – 76, Átriová ulica, Gaštanový rad, Ulica Jánosa Esterházyho, Ulica Mihálya Marczella, Czibóková ulica

 

Vo volebnom obvode č. 4

Volebný okrsok č.15.  Volebná miestnosť :  Základná škola , Jilemnického ulica 204/11

zahŕňa: Rybný trh 330, 331, 333, 334, 335, 336, Mlynská ulica 306, 307, 308, 309, Mlynská ulica rodinné domy, Galantská cesta, Nová Ves 5555

 

Volebný okrsok č.16.  Volebná miestnosť :  Základná škola , Jilemnického ulica 204/11

zahŕňa: Nová Ves 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2441, 5995, Rad Pókatelek, Na pažiti, Ľanárska u., Csermelyova u., u. Benedeka Csaplára, u. Attilu Józsefa, u. Lajosa Kassáka, Cesta aradských mučeníkov, u. kráľa Žigmunda, u. Zsigmonda Móricza

 

Volebný okrsok č.17.  Volebná miestnosť :  Základná škola , Jilemnického 204/11

zahŕňa: Námestie priateľstva 2164, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 5090

Volebný okrsok č.18.  Volebná miestnosť :  Základná škola , Jilemnického 204/11

zahŕňa: Jilemnického ulica 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Nová Ves 2217, 2218, 2219, Námestie priateľstva 2201

 

Vo volebnom obvode č. 5

Volebný okrsok č. l9.   Volebná miestnosť: Spoločenský dom v Malom Blahove, Lesná 436/11,

zahŕňa: u. Gyulu Szabóa- časť Malé Blahovo, Záhradnícka u., Horná u., Letištná u., Vinohradnícka u., Topoľová u., Družstevná u., Gombotašská u., Lesná u., Čigérska u., Lipová u., Maloblahovská u., u. Sv. Alžbety, Malolesná, u. Adyho, u. László Mécsa, Svetlá u., Dolná u., Spojná u., Pekná u., Stromová u., Javorová u., Slepá u., Hájska, Čótfa.

PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor Počet poslancov a volebné obvody25.71 KBPrevziať