Komunálny odpad: do konca augusta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Komunálny odpad: do konca augusta

Pre fyzické osoby 31. augusta 2014 vyprší termín na zaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2014. Preto referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada občanov, aby rešpektovali tento termín a zaplatili včas vyrubený poplatok.