Koncom augusta bude uzávierka cesty na Malodvorníckej ceste

Mestské správy

Mestský úrad Dunajská Streda dáva do pozornosti obyvateľom, že budúci týždeň od 21. augusta bude úplne uzavretá časť Malodvorníckej cesty.

Úsek Malodvorníckej cesty pred Cestou svätého Petra bude uzavretý z dôvodu výstavby kanalizačných a vodovodných potrubí, a to predvídateľne na dobu medzi 21. augustom a 28. augustom 2023.

Investorom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Uzávierka cesty a obchádzka znázornená na mape nižšie budú označené dočasným dopravným značením.

Ďakujeme za pochopenie.