Koncom augusta privítajú novorodencov z konca minulého roka

Mestské správy

Foto: Vince Rózsár

 

Po dvoch rokoch pandemických opatrení, tak ako predtým, vedenie mesta opäť môže osobne privítať malých dunajskostredských obyvateľov.

Po slávnostnom akte v júli, vedenie mesta bude zas osobne očakávať minulý rok narodených malých dunajskostredských občanov, a to vo štvrtok, 25. augusta.

V sobášnej sieni mestského úradu sa o 9.00 hodine stretnú v októbri a novembri 2021 narodenými deťmi, o 10.30 zas s narodenými v decembri.

Na podujatie rodičom disponujúcim trvalým bydliskom v Dunajskej Strede už Odbor vzdelávania, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu rozoslal prostredníctvom pošty pozvánky. Žiadajú rodičov, aby odpovedný kupón doručili na mestský úrad v priebehu budúceho týždňa.

Tí, ktorí sa na podujatí nebudú môcť zúčastniť, na inom termín prevzatia darčeka sa môžu dohodnúť s pracovníkmi úradu telefonicky na číslach: 0918 607 349, 0918 822 749, 0917 474 376.

-rovin-