Kontajnery na zber papiera budú vyprázdňovať častejšie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Kontajnery na zber papiera budú vyprázdňovať častejšie

Od 13. augusta na sídliskách a v zónach s rodinnými domami budú vyprázdňovať kontajnery nie v dvojtýždenne ako doteraz, ale v týždennom intervale. Spoločnosť odpadového hospodárstva v minulosti obsah kontajnerov na papier odvážala každý párny piatok, čo sa však ukázalo ako nedostatočné. Kontajnery boli ustavične plné a okolo nich panoval neporiadok. Samospráva očakáva od častejšieho odvozu odpadu zlepšenie situácie, ďalej, že sa medzi komunálny odpad dostane menej papiera. V miestach, kde je to potrebné, postupne zvýšia aj počet zberných nádob. Zvýšila sa aj frekvencia odvozu odpadu zo skla, od marca namiesto štvortýždenného intervalu už trojtýždenne. Umelohmotný odpad odvážajú každý týždeň. Od rodinných domov každý mesiac vo vreciach. Obyvatelia vyseparujú čoraz viac umelých hmôt, vďaka čomu sa do selektívnych kontajnerov dostáva menej odpadu. Umelohmotný odpad zbieraný v žltých vreciach od rodinných domov najbližšie odvezú 16. augusta  13. septembra.