Kruhový objazd: prestavba pokračuje podľa plánu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Tretí týždeň pokračuje prestavba najfrekventovanejšieho kruhového objazdu v našom meste na križovatke Hlavnej ulice a Galantskej cesty. V uplynulých dňoch bola na stavenisku vykonaná miestna obhliadka, počas ktorej kompetentné úrady a firma, ktorá túto investíciu zrealizuje, skontrolovali a posúdili jej priebeh. Kontrolného dňa sa zúčastnili aj pracovníci Mestské úradu v Dunajskej Strede, ktorí dohliadajú na priebeh tejto investície. Z každej strany bolo s uspokojením konštatované, že sa zatiaľ darí dodržať stanovený časový harmonogram. Ako vedúca Stavebného odboru na radnici Erika Szelle uviedla, že priebeh prác zodpovedá stanovenému časovému harmonogramu a zatiaľ nedošlo k žiadnym sklzom ani v najväčších horúčavách. Vnútorná časť kruhového objazdu je už takmer hotová, obklady na chodník sú už tiež k dispozícii. Môže nastúpiť ďalšia firma, ktorá bude mať na starosti výstavbu chodníkov. Pri nich sú už uložené do zeme rozvody a káble slúžiace k rekonštruovanému verejnému osvetleniu. O vykonaných prácach informoval vedúci stavebnej firmy Ekom Plus Ernő Szomolai. Podľa neho práce napredujú podľa schváleného časového plánu už tretí týždeň. Okrúhly tvar objazdu už postupne nadobúda kontúry. Tento týždeň patrí ešte betonárskym prácam, potom nasleduje odstránenie starej asfaltovej vrstvy, následne vozovka bude pokrytá novým asfaltom. Potom už môže nasledovať vyznačenie vodorovných dopravných značiek a zriadenie novej zelenej plochy. V týždni po 20. auguste, ak sa žiadna mimoriadna udalosť nenastane, bude zrejme okružná križovatka spojazdnená aj s novými pruhmi na odbočenie v každom smere. Do začiatku nového školského roka sa premávka obnoví aj na trasách, kde je v súčasnosti odklonená vzhľadom na práce na kruhovom objazde. Platí to aj na trasu mestského autobusu. Priľahlé chodníky a novovybudovanú cyklistickú trasu odovzdajú najneskôr do otvorenia Žitnoostrovského jarmoku. /pve/