Len šikovne a dobre sa oplatí triediť naše odpadky

Mestské správy

Oranžové nádoby s označením "CMT - Kuchynský olej" prosím neotvárajte, dávajte do nich iba použitý kuchynský olej a tuk.

Do zbernej nádoby patrí:

  • slnečnicový a repkový olej
  • fritovací olej
  • olivový olej
  • zmes oleja a tuku
  • jedlý tuk a masť
  • olej z konzerv

Do zbernej nádoby nepatrí:

  • akýkoľvek iný olej a tuk, ktoré nie sú rastlinného, alebo živočíšneho pôvodu

Prosíme, vkladať v plastových flašiach. Ďakujeme!

 

Ak máte problém s odpadkovými nádobami, obráťte sa na našich kolegov:

Ing. Nikolas Gróf, PhD. nikolas.grof@dunstreda.eu +421 945 506 433

 

V oblastiach s rodinnými domami musíte najskôr požiadať o špeciálny oranžový kontajner na Mestskom úrade. Potom sa olej odnesie v obvyklom poradí.