Lidl odkladá zriadenie ihriska na rok 2021

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Lidl odkladá zriadenie ihriska na rok 2021

Po zvážení všetkých rizík, ktoré sú spojené s pandémiou koronavírusu, obchodný reťazec Lidl rozhodol o tom, že realizáciu projektu ihrisko Žihadielko odkladá na rok 2021. O tomto svojom definitívnom rozhodnutí Lidl informoval v týchto dňoch aj Mestský úrad v Dunajskej Strede.

Obchodný reťazec sa neupustí od realizácie projektu a zdôrazňuje, že ide len o odklad. Svedčí o tom aj fakt, že víťazným obciam zašlú doplnenú rámcovú zmluvu o vybudovaní ihriska. „Práve podpisom zmluvy chceme deklarovať náš zámer vybudovať Lidl ihrisko Žihadielko v každom z desiatich miest, ktoré boli v roku 2020 víťazné,aj keď sa tak stane o rok neskôr”- zdôrazňoval obchodný reťazec v liste.

Ako je známe, aj mesto Dunajská Streda sa zapojilo začiatkom roka do internetovej súťaže, iniciovalnej obchodným reťazcom Lidl o vybudovanie detského ihriska, ktorá trvala do konca februára na tejto webstránke www.zihadielko.sk. Naše mesto bolo úspešné vďaka aktívnej účasti obyvateľov mesta v hlasovaní. Aj preto sa Dunajská Streda umiestnila v prvej desiatke v súťaži obcí

Obchodný reťazec Lidl plánovala vybudovať zadarmo celkovo 10 ihrísk v desiatich obciach ešte v tomto roku. Avšak vzhľadom na rozširujúcu sa pandémiu koronavírusu sa tento projekt v roku 2020 neuskutoční a realizácia je odložená na rok 2021.