Medzinárodný deň zdravotných sestier - návrhy na ocenenie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Medzinárodný deň zdravotných sestier - návrhy na ocenenie

Medzinárodný deň zdravotných sestier svet oslavuje 12. mája.  Na tento deň pripravilo Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok v spolupráci s poslancami Trnavského samosprávneho kraja v našom regióne slávnostný večer v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede, ktorý sa začína o 19.00 hodine, 11. mája 2018.

Pri tejto príležitosti bude ocenených 10 vynikajúcich zdravotných sestier pracujúcich vo svojom obore. Šesť z nich, ktoré sú zamestnankyňami dunajskostredskej nemocnice, navrhne regionálna komora zdravotných sestier, ďalšie dve Mestský úrad v Dunajskej Strede spomedzi tých, ktoré pracujú v mestských zariadeniach. Okrem toho na dve zdravotné sestry, ktoré pracujú v súkromných zdravotných ambulanciách, môžu dať svoje návrhy obyvatelia.

Organizačný výbor žiada obyvateľov regiónu, aby svoje návrhy na ocenenie sestier pracujúcich v súkromnom sektore podávali listom alebo emailom, v ktorom uvedú celé meno navrhnutej zdravotnej sestry a aj ambulanciu, v ktorej pracuje.

 

Návrhy možno podávať do 4. mája 2018 listom na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, (obálku treba označiť nápisom Medzinárodný deň zdravotných sestier), alebo elektronicky na emailovú adresu primator [at] dunstreda [dot] eu