MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV

Nakoľko pre sprísnené pandemické opatrenia Mestský úrad Dunajská Streda namiesto 10. januára ostáva predbežne zatvorený do 24. januára, preto aj v prípade takých úradných vecí, pri ktorých treba odovzdať väčšie množstvo písomností, dochádza k modifikácii.

Pracovníci úradu žiadajú klientov, aby svoje neodkladné úradné záležitosti riešili podľa možnosti telefonicky alebo e-mailom. Modifikácia riešení sa týka v prvom rade stavebného odboru, resp. sa týka tých klientov spoločného stavebného úradu, ktorí svoje záležitosti nemôžu riešiť elektronicky.

V ich prípade možno akty, dokumenty väčších rozmerov odovzdať v pracovných dňoch medzi 8.00 a 11.00 hodinou na klientskej bráne mestského úradu.