Menšie zmeny v Zásadách uzavretia manželstva pred Matričným úradom

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V tomto roku dochádza k zmenám v podmienkach uzavretia manželstva pre páry, ktoré to šťastné áno chcú vysloviť v sobášnej sieni Mestského úradu v Dunajskej Strede. Dňom sobáša bude naďalej sobota, zmenili sa iba hodiny: manželstvo bude možné uzavrieť v sobotu popoludní od 14.00 do 18.00.

Cez týždeň v utorok sa už nesobáši, namiesto toho poslanci na základe požiadaviek verejnosti určili za sobášny deň piatok. V piatok sa sobáše vykonávajú iba v nepárny týždeň od 13.00 hod. do 17.00 hod. Vo štvrtok sa sobáše vykonávajú iba v párny týždeň od 13.00 hod do 17.00 hod.

Sobáše sa nevykonávajú v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov, ďalej v dňoch pracovného pokoja a v posledných dvoch týždňoch kalendárneho roka. Snúbenci naďalej môžu požiadať o uzavretie manželstva mimo úradnej určenej sobášnej siene. Pre tento prípad sa zmenil príslušný poplatok, namiesto doterajších 200 eur sa platí 150 eur. Snúbencom, z ktorých aspoň jeden je držiteľom platnej Vernostnej karty vydanej mestom Dunajská Streda, sa poskytuje zľava vo výške 80 eur. Počet občianskych sobášov pred Matričným úradom v Dunajskej Strede v roku 2017 dosiahol 90.