Mesto Dunajská Streda sa stala partnerom projektu „Aktívne starnutie v krajinách V4“

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mesto Dunajská Streda sa stala partnerom projektu „Aktívne starnutie v krajinách V4“

Koncom septembra, v dňoch 20.-23.9.2022 sa v Budapešti konalo stretnutie partnerov z krajín V4 v rámci projektu „Active ageing in V4 countries“. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia miest Lodz, Brno a Dunajská Streda ako partneri v rámci projektu. Hostiteľom bolo Združenie Karpatskej kotliny Hnutia Zdravé mestá Pécs ako vedúci projektu.

Cieľom workshopu bola výmena skúseností a informácií v oblasti aktivít určených pre seniorov.

Zúčastnené strany predstavili aktivity v rámci svojej pôsobnosti zamerané na seniorov s cieľom zlepšenia kvality ich života. Za významné považujú prevenciu sociálneho a kultúrneho vylúčenia, zachovanie zdravia seniorov, podávanie informácií o sociálnych službách, o možnostiach riešenia rôznych životných situácií a vytváranie voľnočasových aktivít pre seniorov.

Mesto Brno okrem iných organizuje Brnenské dni pre seniorov a Brnenské dni bez zranení. Témou týchto kampaní je predchádzanie úrazom u seniorov.

Mesto Pécs organizuje aktivity s cieľom udržania a zlepšenia kondície seniorov. Pravidelne  organizujú plavecký program s názvom Fitt Granny aqua fitness, budujú ihriská pre dospelých a vonkajšie fitnes parky. V meste Pécs sú kultúrne a voľnočasové aktivity zabezpečované viacerými organizáciami, ako napr. kluby dôchodcov, spolky a pod.

Mesto Lodz organizuje školenia a workshopy o používaní počítača, smartfónu a internetu pre seniorov, poskytuje nenávratnú finančnú podporu, o ktorú môžu požiadať neformálne seniorské skupiny a mimovládne organizácie a občania vo veku 60+ môžu využívať SENIOR KARTU. Mesto Lodz

pripravuje každoročne v máji dvojtýždňové podujatie v partnerstve s mnohými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a súkromným sektorom. Účelom je povzbudiť ľudí nad 60 rokov, aby viedli aktívny životný štýl, získali nové vedomosti, nájsť si nové koníčky.

Mesto Dunajská Streda považuje za prioritu bezpečnosť seniorov. V tejto oblasti predstavilo dôležitý komponent v mozaike sociálnych služieb – SOS gombík, ktorý je občanom mesta Dunajská Streda poskytovaný v spolupráci s Asociáciou samaritánov slovenskej republiky a Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry v Trnave. Zámerom mesta je záruka pokojného života seniorov a zabezpečenie pocitu istoty pre seniorov a ich príbuzných. SOS gombík je k dispozícii 365 dní v roku 24 hodín denne zdarma. Túto službu momentálne využíva 29 občanov mesta Dunajská Streda. Mesto má snahu rozšíriť okruh ľudí využívajúcich túto službu.

Okrem uvedenej služby sa seniorom mesta Dunajská Streda poskytujú obedy za výhodné ceny. Obedy si seniori môžu osobne vyzdvihnúť na 8 výdajných miestach v meste Dunajská Streda. Mesto plánuje zabezpečiť aj rozvoz obedov zdarma pre seniorov (s obmedzenou pohyblivosťou). Účelom tejto služby je zvyšovanie komfortu ich každodenného života.

Mesto Dunajská Streda považuje za svoju prioritu aj pomoc občanom s nepriaznivým zdravotným stavom. V tejto oblasti neustále rozširuje svoj potenciál pre poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby sa považuje za kvalitnú a cenovo prístupnú sociálnu službu pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a zdravotne postihnutých občanov. Pomoc opatrovateľky v domácom prostredí klienta priaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov, prispeje k udržaniu a rozvíjaniu sociálnych kontaktov a prežitiu plnohodnotného života.

Samospráva mesta Dunajská Streda okrem spomenutých podporuje prevádzku Klubu dôchodcov kde sa usporadúvajú pre členov rôzne voľnočasové aktivity.

Aktívni seniori majú možnosť kondičného cvičenia v parku voľného času kde vonkajšiu časť fitnesu - kondičného cvičenia samospráva rozšírila o 10 nových prvkov. Cieľom je popularizácia športu, telesného pohybu, vytrvalosti a udržanie fyzickej i duševnej kondície seniorov.

Záverečným bodom workshopu konajúceho sa v Budapešti bolo poskytnutie odbornej pomoci účastníkom programu pri príprave a realizácii aktivít zameraných na seniorov, ktoré zapojené mestá plánujú v blízkej budúcnosti uskutočniť. Jednou z nich je realizácia stretnutia s názvom „World Café“, do ktorého budú zapojení aj seniori žijúci v meste Dunajská Streda. Táto aktivita je plánovaná na november 2022.

-mé-, -bj-

 

Cookies