Mesto má dostatok rúšok od dobrovoľníkov, rozširuje pomoc pre ďalšie skupiny občanov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mesto má dostatok rúšok od dobrovoľníkov, rozširuje pomoc pre ďalšie skupiny občanov

Do dnešného dňa dobrovoľníci a zamestnanci Mestského úradu rozdali  tým, ktorí potrebujú túto pomoc, takmer 6500 ochranných rúšok na tvár.

Ako prví ich dostali seniori nad 65 rokov veku, klienti Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára, Detských jaslí, Jedálne pre dôchodcov. Po nich nasledovali členovia organizácií, ktorí sa zameriavajú na ľudí s postihnutím, vrátane žiakov špeciálnych škôl. Oslovili sme základné školy a rúška na tvár boli doručené aj ďalším rodinám, ktorí sa starajú o dlhodobo chorého člena rodiny.

Rúška na tvár boli doručené aj klientom v Nocľahárni a pre členov rómskej komunity na Kračanskej ceste.

Keďže zásoby mesta postačujú, rozšírili sme distribúciu cca 1200 rúšok pre seniorov vo veku 62, 63 a 64 rokov. Naša mládež je nám nápomocná pri rozdávaní rúšok pre deti a členovia Mestskej polície rozdávajú rúška „zábudlivým“ občanom.

Ochranné rúška má mesto vďaka dobrovoľníkom, ktorí šijú textilné rúška na viacero použití, vďaka darcom takýchto rúšok a vďaka nákupu jednorazových rúšok.