Mestská autobusová doprava bude čoskoro bezplatná

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestská autobusová doprava bude čoskoro bezplatná

Cestovanie mestskými autobusmi bude bezplatné – rozhodlo o  tom mestské zastupiteľstvo Dunajskej Stredy na svojom poslednom zasadnutí v  tomto volebnom období 28. septembra. Presný termín závisí od toho, kedy budú dodané 2 elektrické autobusy, ktoré mesto získalo vďaka úspešnému projektu z  prostriedkov Európskej únie.  Ich príchod sa očakáva v  najbližších týždňoch.

Verejná doprava na mestských autobusoch doteraz bola bezplatná len pre dôchodcov a  žiakov. Od nástupu nových autobusov na elektrický pohon cestovať s  nimi bude môcť zadarmo každý. Vedenie mesta sleduje tým to, aby verejná doprava autobusmi sa stala atraktívnou pre široký okruh  obyvateľov. Paralelne s  tým plánujú aj zaradenia nových trás do cestovného poriadku a  spoje budú premávať častejšie. Očakávaným pozitívnym efektom by malo byť zníženie počtu osobných vozidiel, ktoré prechádzajú mestom, a  následne aj premávka by bola plynulejšia aj na križovatkách a  kruhových objazdoch. Elektrické autobusy budú nabíjať nočným prúdom na trafostanici za športovou halou. Na mestských autobusoch od prechodu na prepravu osôb elektrickými autobusmi nebudú vydávať žiadne cestovné lístky, aby preprava bola plynulejšia.

Samospráva mesta podporuje rozšírenie prepravy osôb dopravnými prostriedkami na elektrický pohon

V  zmysle mestského všeobecne záväzného nariadenia na nabíjacie stanice je vyrubená nulová daň za nehnuteľnosť. Mesto už  od marca roku 2021 zaviedlo možnosť bezplatného parkovania pre vozidlá so zelenou ŠPZ. Mestská polícia má k  dispozícii už 2 elektrické motorové vozidlá, okrem toho aj  mestská spoločnosť Gastro DS, ktorá zabezpečuje verejné stravovanie, takisto využíva elektrické autá. (pve)

 

Cookies