Mestská cyklotrasa sa rozšíri

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mestská cyklotrasa sa rozšíri Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede poslanci rozhodli okrem iného aj o tom, že sa mesto bude uchádzať u ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o grant na rozširovanie existujúcej siete cyklotrás v meste. Koridor pre cyklistov sa má rozšíriť od sídla okresného súdu smerom na železničnú stanicu a Bratislavskú cestu. Podľa príslušnej výzvy na podanie projektov sa mesto uchádza aj o finančný príspevok na zriadenie úložísk pre cyklistov na dvoch miestach mesta. Ide o uzamykateľné prístrešky pre bicykle, poskytujúce bezpečné parkovanie bicyklov v samostatne stojacom, uzamykateľnom a krytom prístrešku. Umiestnenie uzamykateľného prístrešku pre bicykle je obzvlášť vhodné pri uzloch integrovanej dopravy, ako autobusové či vlakové stanice a v blízkosti významnejších občianskych vybavenostiach. Navrhované je umiestnenie dvoch týchto prístreškov, a to na Štúrovej ulici a ďalšieho v centre mesta. Mestská samospráva odštartovala zriadenie cyklistického koridoru na Hlavnej ulici od križovatky ulíc Veľkoblahovská-ulica Gyulu Szabóa až poTesco v roku 2016. Snahou vedenia mesta je znížiť frekventovanosť automobilovej dopavy s paralelným zvyšovaním bezpečnosti pre cyklistov. (pve)