Mestská polícia oslavuje 25. výročie založenia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestská polícia oslavuje 25. výročie založenia

Mestská polícia v Dunajskej Strede, ktorá začala svoju činnosť 1. mája 1993, oslávila 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti členov MsP prijal a pozdravil primátor Zoltán Hájos vo veľkej zasadačke radnice. Úlohou mestskej polície je zabezpečenie verejného poriadku a dohľad nad ochranou mestského majetku a dodržaním nariadení mesta. Primátor vyzdvihol, že pri konaní očakáva od mestských policajtov razantné, no v každom prípade úctivé a rozvážne jednanie. Ďalej ich požiadal, aby svoju prácu vykonávali čestne a poctivo v záujme občanov mesta. Mestskí policajti sú občas kritizovaní zo strany občanov. Najviac konfliktov vzniká pri kontrole parkovacích lístkov, kedy pre porušenie všeobecno záväzných nariadení, či zákonov sú povinní pokutovať. Početný stav policajtov v minulých rokoch postupne rástol, v súčasnosti má mestská polícia 17 členov. Okrem toho šesť osob so zmenenou pracovnou schopnosťou sleduje nepretržite monitory kamerového systému. Veliteľ mestskej polície Tibor Csiba povedal, že počas rokov uskutočnili aj významný technický rozvoj. Verejné priestranstvá mesta dnes monitoruje 30 sledovacích kamier. Popri tom sa rozšíril aj vozidlový park a skvalitnil zbraňový arzenál. V súčasnosti prebieha modernizácia priestorov sídla MsP. Na záver slávnostnej udalosti od primátora Zoltána Hájosa a veliteľa Tibora Csibu dostali vymenovanie do vyššej hodnosti  mestskí policajti Csaba Csicsay, Imrich Vass, František Vágó, Norbert Szalai a Július Bartalos.