Mestská polícia upozorňuje obyvateľov Dunajskej Stredy, že sa zvýšil počet krádeží bicyklov

Mestské správy

Mestská polícia upozorňuje obyvateľov mesta, aby si lepšie strážili svoj majetok, použitie kvalitného zámku a ďalších bezpečnostných opatrení môže účinne chrániť váš bicykel.

Okrem toho vás žiadame, aby ste boli mimoriadne opatrní pri otváraní dverí. Skontrolujte totožnosť osoby, ktorá k vám prichádza, a nedovoľte neznámym vstup do vášho bytu alebo schodiska.

Je to spoločná zodpovednosť nás všetkých vytvoriť bezpečné prostredie.

Ak zaznamenáte podozrivú činnosť, okamžite informujte Mestskú políciu na 24-hodinovej tiesňovej linke 159. Rýchle zasahovanie a okamžité oznámenie sú kľúčové pre prevenciu trestnej činnosti.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu!