Mestská samospráva zvýšila financie na verejnoprospešné dotácie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestská samospráva zvýšila financie na verejnoprospešné dotácie

Samospráva vyčlenila 228 600 eur na verejnoprospešné dotácie pre rok 2019. Tieto finančné prostriedky sú určené na financovanie kultúry a školstva, športu a mládeže, sociálnu oblasť a zdravotníctvo.

60 tisíc eur na kultúru

Komisia pre školstvo a kultúru obdržala spolu 60 žiadostí o podporu, z toho schválil 45 projektov. Komisia pri rozdelení financií sledovala cieľ podporiť rôznorodú činnosť kultúrnych súborov a spolkov, ďalej podujatia a akcie, ktoré zabezpečia náročné kultúrne uplatnenie pre všetky vekové skupiny. Samospráva z tohto zdroja dotuje medzi inými odborné programy dielne ľudového tanca Dunaág, uskutočnenie putovnej výstavy miestnej histórie OZ Mártona Bíróa pre ZŠ a SŠ, bábkový festival Pestrý motýľ, umelecký festival Záhrada víl, Dunajskostredské hudobné dni, či medzinárodnú výtvarnú súťaž pre škôlkárov Žitnoostrovské pastelky.

Veľký záujem bol aj o športové dotácie

Komisia pre mládež a šport prijala 34 žiadostí, z toho pozitívne posúdila 30 projektov. Na podporu športu rozdali 55 tisíc eur. Žiadatelia sa uchádzali buď o dotáciu na celoročnú činnosť športových klubov, alebo o podporu jednotlivých podujatí. Komisia podporila napr. podujatia ako silvestrovský beh, Floorbal turnaj Vámbéryho, či futbalový turnaj YBS. Finančnú dotáciu dostali aj Klub Ippon Karate, hádzanársky oddiel mužov HK DAC, zápasnícky klub a šachový klub.

Komisia pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo rozdala 7770 eur. Vyhodnotila 8 projektov a všetky podporila.

 

Mestská samospráva v Dunajskej Strede vyčlenila na verejnoprospešné aktivity 100 tisíc eur bez zverejnenia výzvy. Z tohto finančného zdroja mesto podporí medzi inými tradičné podujatia ako Podunajská jar, Hudba na nádvorí, medzinárodný akordeonový festival, Dni sv. Juraja, Dni sv. Štefana, slávnostné odovzdanie mestských vyznamenaní, či vianočný jarmok. Osobitnú dotáciu 426 tisíc eur ročne bez zverejnenia výzvy dostane futbalový klub DAC, na základe dohody o spolupráci medzi mestom a klubom.