Mestské komisie budú doplnené z radov odborníkov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestské komisie budú doplnené z radov odborníkov

Prácu mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede doteraz pomáhalo 10 odborných komisií. Tie posudzujú návrhy a predkladané materiály na rokovanie mestskej samosprávy, a sformulujú aj svoje postrehy a pripomienky k nim. Podľa doterajšej praxe každý výbor mal štyroch členov, predsedu a podpredsedu. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci s prevažnou väčšinou schválili dodatok k rokovaciemu poriadku mestských komisií. Podstatou tejto zmeny spočíva v tom, že každá komisia bude doplnená o dvoch ďalších členov z radov odborníkov danej oblasti.

Túto zmenu podporil aj predkladateľ návrhu primátor Zoltán Hájos. Podľa neho vďaka tejto zmeny prostredníctvom odborníkov príslušných oblastí aj občania dostanú väčší priestor, a ich názory sa môžu pretaviť do dôležitých rozhodnutí, ktoré sa týkajú otázok rozvoja mesta. Výnimkou je iba komisia mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorú v súlade so zákonom tvoria výlučne poslanci mestského zastupiteľstva, tá ostáva naďalej šesťčlenná.

Po komunálnych voľbách v roku 2014 vznikli v mestskom zastupiteľstve dve poslanecké frakcie, a to poslanecký klub Strany maďarskej komunity, na druhej strane poslanecký klub Strany Most-Híd a nezávislých. Obidva kluby teraz zahlasovali za prizvanie expertov do odborných komisií. Poslanecké kluby môžu navrhovať po jednom odborníkovi do každej komisie. O nových členoch komisií rozhodnú mestskí poslanci. Podmienkou je však, že navrhovaní odborníci musia mať trvalý pobyt v Dunajskej Strede.

Činnosť mestských komisií je významná a nezastupiteľná, pretože môžu navrhovať inicatívy, ktoré následne Mestský úrad pripraví. Okrem toho radnica už hotové podklady zašle komisiám na prerokovanie, odborné posúdenie a na zaujatie stanoviska, bez ktorého materiál ani nemôže byť predkladaný na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ak stanovisko komisie bude pozitívne, následne materiál pôjde na prerokovanie do pléna.

Práve preto práca v komisiách má veľký význam z aspektu rozvoja mesta. Primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos verí, že zo strany občanov-odborníkov bude záujem o účasť na práci v odborných komisiách. Odborníci ktorí majú záujem zapojiť sa do práce mestských odborných komisií, tento svoj zámer nech avizujú mestským poslancom klubu SMK, alebo klubu Most-Híd a nezávislých.

Táto zmena, týkajúca sa zloženia mestských komisií, teda aj prijatý dodatok k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda nadobúda účinnosť dňom 15.3.2018. /pve/