Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára oslávilo 40. výročie svojho založenia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V roku 1977 v Dunajskej Strede odovzdali do užívania budovu kultúrneho domu, kde vtedy začalo pôsobiť mestské kultúrne stredisko. Jubileum si MsKS Benedeka Csaplára pripomenulo 16. decembra galaprogramom. Inštitúcia dodnes významne určuje kultúrny život mesta. Ročne je domovom 250 podujatí, festivalov a koncertov. Kultúrne akcie vyhľadalo v roku 2016 celkovo 70 tisíc návštevníkov.

    

Pri príležitosti 40. výročia súbory pôsobiace v MsKS predstavili svojimi vystúpeniami mnohotvárnu a kvalitnú činnosť, ktorá charakterizuje prácu kultúrnej inštitúcie. V slávnostnom galaprograme účinkovali bábkové divadlo Gézengúzok, tanečná skupina Guruló Trió, detské a študentské divadlo Fókusz, súbory dielne ľudového tanca Dunaág, krúžok ľudového spevu Tiszta Forrás, hudobná skupina Pántlika, tanečné skupiny Aprócsallóközi a Kiscsallóközi, členovia súboru Hudba musí znieť, komorný spevácky zbor Vox Camerata. Študentské divadlo Novus Ortus pripravilo videoprezentáciu svojich predstavení a vystúpení. 

 

Riaditeľka MsKS Ildikó Ibolya si v slávnostnom príhovore zaspomínala na začiatky. "Pre verejnosť kultúrny dom sprístupnili 5. novembra 1977, kedy sa stal domovom pre vtedajšie kultúrne súbory, knižnicu a kino. Klasické mestské kino zaniklo jednak nástupom populárnych multiplexových kín, jednak v dôsledku toho, že premietanie v maďarskom jazyku nebolo povolené. Siedmy november 1986 bol čiernym dňom v histórii MsKS, kedy v divadelnej sále vypukol požiar. Rekonštrukcia s odstránením následkov požiaru sa vykonala v nasledujúcom roku. Významná renovácia sa však uskutočnila až v roku 2003, kedy pre súbory vybudovali priestory na skúšky a obnovili aulu. V roku 2006 hľadisko divadla osadili novými sedadlami" - povedala riaditeľka.

 

Ildikó Ibolya zdôraznila, že úlohou kultúrneho strediska je zabezpečiť podmienky pre 25 kultúrnych súborov, ďalej ponúknuť verejnosti programy, ktoré vyhovujú čo najširším požiadavkám. Sú hrdí na skutočnosť, že mnohé podujatia MsKS, ako Rodinné nedele, Bábkový festival Pestrý motýľ, či Veselica na Martina založili tradíciu a stali sa obľúbenými. "Od 1. mája 2016 naše zariadenie nesie meno významného rodáka nášho mesta, pedagóga, etnografa, literárneho historika Benedeka Csaplára. Našou činnosťou sa snažíme byť hodnými mena nášho menodarcu" - podčiarkla riaditeľka.      

 

Pri príležitosti 40. výročia inštitúciu pozdravil viceprimátor László A. Szabó. Riaditeľke MsKS sa za doterajšiu úspešnú spoluprácu poďakovala Tímea Takács, vedúca študentského divadla Novus Ortus, ďalej riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska Jana Svetlovská. Riaditeľka Ildikó Ibolya vyslovila poďakovanie vedúcim súborov a zamestnancom kultúrneho strediska za kvalitnú prácu.