Mestský rozpočet: Dunajská Streda počíta v roku 2019 s prebytkom 667 tisíc eur

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestský rozpočet: Dunajská Streda počíta v roku 2019 s prebytkom 667 tisíc eur

Rozpočet Dunajskej Stredy na rok 2019 počíta s príjmom 20,8 milióna eur a výdavkom 20,1 milióna eur, prebytok má byť 667 tisíc eur. Samospráva mesta plánuje v rozpočte o 9% vyšší príjem z podielových daní od štátu, než v roku 2018, čím výška podielových daní presiahne 8.3 milióna eur. 

Mestská samospráva si určila dôležité priority. Zvýšenými investíciami chce vytvoriť podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta. Osobitnú pozornosť bude venovať plynulosti cestnej premávky a opatreniam pre odbremenenie dopravy v centre mesta.  Okrem toho zabezpečí finančné zdroje pre samoúčasť v európskych projektoch na rozvoj mesta, splácanie investičných úverov, ďalej efektívnejším výberom miestnych daní zvyšuje daňové príjmy rozpočtu.  

Od 1. januára 2019 sa o 10% zvyšujú mzdy učiteľov a nepedagogických zamestnancov, ďalej o 6% mzdy zamestnancov verejnej správy.