Mestský úrad umožní požiadať o odklad platenia daní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestský úrad umožní požiadať o odklad platenia daní

Pre prísne protiepidemické opatrenia sa podnikatelia a fyzické osoby môžu ocitnúť v kritickej finančnej situácii. Mestská samospráva sa snaží následky zmierniť aj tým, že platobné výmery k miestnym daniam vydá až po skončení epidémie a podnikatelia môžu požiadať o odklad platenia dane.

Podnikatelia môžu požiadať o odklad platenia dane

Mestská samospráva podnikateľom na začiatku marca elektronicky zaslala platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a poplatku za odpad. Samospráva sa snaží pomáhať podnikateľom, ktorí sa pre epidémiu koronavírusu ocitli v ťažkej situácii, umožní im odklad platenia. Podnikatelia, ktorí zastavili výrobu, majú možnosť požiadať MsÚ o odloženie platenia daní. Samospráva dáva iba podmienku, aby ihneď po pokračovaní výroby začali splácať dane a do konca roka zaplatili na účet mesta.

Fyzické osoby dostanú daňové výmery až po skončení epidémie

Samospráva súkromným osobám zatiaľ nedoručila daňové výmery, urobí to až po skončení epidémie. Obyvatelia po doručení výmerov do 15 dní majú zaplatiť poplatok za odpad, daň z nehnuteľnosti a daň za psa. V prípade vyšších súm je možné požiadať aj splátkový kalendár. Jednotlivé dane sa majú zaplatiť do konca roka.

Mestské nájomné byty - pôvodné zmluvy zostávajú v platnosti

Nemusia sa obávať ani obyvatelia mestských nájomných bytov. Zmluvy sú platné aj po vypršaní. Po skončení krízy pre nájomníkov bez nedoplatkov zmluvy predĺžia podľa pôvodných podmienok. Vypratania nebudú. Nájomníci vlastne budú platiť nájom určený v pôvodnej zmluve.