Milí Dunajskostredčania!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Milí Dunajskostredčania!

Naše mesto dlhé desaťročia nezažilo takú ťažkú situáciu, akú zažívame dnes. Ďakujem, že ste pochopili, že preventívne opatrenie, odporúčania majú zmysel iba v tom prípade, ak sa k nim postavíme zodpovedne. Prosím Vás o to, aby ste i naďalej dodržiavali všetky pokyny, dávajte pozor na seba a na druhých! Zároveň prosím obyvateľov bytových spoločenstiev, ľudí žijúcich v susedstvách, aby popri snahe udržiavať v čistote spoločné priestory, kľučky, výťahy, tlačidlá  venovali zvýšenú pozornosť postarším ľuďom žijúcim v ich susedstve! V prípade potreby sa s dôverou obráťte na pracovníkov Mestského úradu!

 

V piatok večer o 20:00 hod. sa postavme všetci na balkón, do svojej záhrady, do okna a vyjadrime svoju vďaku, obdiv a solidaritu potleskom! Zúčastnime sa všetci spoločne iniciatívy „Dunajská Streda tlieska!“ – tak znie výzva uverejnená na sociálnej sieti – touto formou chceme vyjadriť uznanie a vďaku všetkým tým, ktorí sa starajú o kontinuálnosť a bezpečnosť zdravotníckej a medicínskej starostlivosti a zabezpečujú nepretržitú dodávku potravín obyvateľom. Vďaka patrí ďalej všetkým úradom a pracovníkom verejných služieb.

 

Prirodzene sa k iniciatíve pripájam aj ja, ale zároveň rozširujem okruh tých, pre ktorých tento potlesk bude znieť.

Mimoriadne poďakovanie si zaslúžia všetci pracovníci Zariadenia pre seniorov, ktorí sa 24 hodín denne starajú o svojich zverencov.

Úprimnú vďaku by som chcel vyjadriť aj všetkým tým dobrovoľníkom, ktorí svojou nezištnou pomocou a snahou spraviť niečo pre svojich blížnych, rôznymi spôsobmi pomáhajú v týchto ťažkých chvíľach.

Ďakujem všetkým tým, ktorí pracujú v záujme toho, aby sa spomalilo šírenie koronavírusu.

V našom meste dodnes nie je nikto nakazený. Preto patrí moja vďaka aj všetkým Vám,  Dunajskostredčanom!

 

S úctou

 

Zoltán Hájos primátor