Milí Priatelia!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Milí Priatelia!

Pred pár dňami si ma našiel nasledujúci citát: „Nemysli na to, čo ti chýba, ale raduj sa z toho, čo máš.“ (György Moldva) Myslím si, že k tomu ani nemusím nič dodávať: dnes má táto myšlienka pre väčšinu z nás hlbší zmysel ako kedykoľvek predtým.

Vďaka odlúčeniu od druhých, nemožnosti stretnúť sa si začíname všetci uvedomovať, ako veľmi sa navzájom potrebujeme. Izolácia, ktorú teraz všetci zažívame na vlastnej koži, nás učí vážiť si blízkosť a spoločnosť ostatných. Súčasné prísne obmedzenia našej slobody nás nútia uvedomiť si, aké prirodzené nám pripadalo predtým, že môžeme ísť kedykoľvek, kamkoľvek. A možno sme si to všetko - predtým - dostatočne nevážili...

Čoraz častejšie čítame, počujeme, že obmedzenia posledných týždňov by sme mohli vnímať aj ináč, nie iba ako niečo výlučne negatívne.

Rád by som Vás všetkých vyzval, aby sme sa pokúsili pozrieť na momentálnu situáciu z iného uhlu pohľadu. Vnímať ju ako darovaný čas, ktorý by sme mali nie prežiť deň po dni, ale ho prijať s vďačnosťou v srdci za našich blízkych a všetko to, čo máme.

Hemingwayove slová „Žiadny človek nie je ostrov sám pre seba” sú nám isto všetkým známe. Podľa iného príslovia podstatu človeka môžeme poznať vo vyhranenej situácii. V tomto čase, keď si pripadáme ako izolovaní, každý na svojom ostrove, musím povedať, že to, čo vidím, ma napĺňa hrdosťou. Milí Dunajskostredčania, Vy, ktorí ste sa v poslednej dobe chopili iniciatívy, sa v tejto mimoriadnej situácii prejavujete ako ľudské bytosti plné lásky k blížnemu a nezištnej ochoty pomôcť. Dobro konáte zo svojich domov a bytov, ako a kde len môžete, pomáhate.

Nasledujúca myšlienka pochádza tiež z pera Ernesta Hemingwaya: Dnešok je len jedným z množstva ďalších dní, čo prídu. Ale čo ak to, čo sa stane v tie nespočetné dni v budúcnosti, bude závisieť od dnešného dňa? Posnažme sa teda, aby toto mimoriadne obdobie spôsobené vírusom malo zmysel. Nájdime ho spolu. Buďme voči sebe navzájom trpezliví a dobrí, a pritom nezabúdajme na trpezlivosť a dobrotu voči sebe samým.  Urobme z tejto nezvyčajnej Veľkej noci oslavu mieru, pokoja, tichej sebareflexie a láskyplnej pozornosti.

Všetkým obyvateľom Dunajskej Stredy želám pokojnú a šťastnú Veľkú noc!

S úctou, Zoltán Hájos primátor