Ministerstvo vnútra upozorňuje aj na nebezpečenstvo vianočného osvetlenia

Mestské správy

V zimnom období, keď sa vykuruje podľa štatistík vzniká najviac požiarov. Zapríčinené môžu byť vykurovacími telesami, horľavým materiálom v blízkosti týchto telies, zlým stavom komínových telies, neodbornou manipuláciou.

Počas sviatkov toto riziko stúpa. Vianočné obdobie je časom, kedy sa v domácnostiach zapľujú sviečky na adventných vencoch, ozdobujú vianočné stromčeky svetielkami a vítajú príchod nového roka pyrotechnikou. Tieto predmety pri neopatrnom zaobchádzaní zvyšujú riziko požiarov počas týchto sviatkov.

Na prežitie pokojných sviatkov pre verejnosť poskytuje Ministerstvo vnútra nasledovné rady v oblasti prevencie požiarov:

 

Adventné vence a podobné výzdoby so sviečkami:

- uložte ich na pevný podklad, umiestnenie sviečky tak aby sa neprevrátili

- neukladajte v blízkosti horľavých látok, záclon a pod.

- počas horenia sviečok majte pod kontrolou, tak aby sa nemohli zapáliť horľavé časti,

- nenechávajte horieť bez dozoru ak odchádzate z domu

- nenechávajte deti ale ani domáce zvieratá samé v miestnosti kde horia všetky

 

Vianočný stromček:

- umiestnite čo najďalej od vykurovacieho telesa a otvoreného ohňa

- nezapaľujte sviečky ani prskavky na stromčeku

- používajte iba certifikované vianočné osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu

- ak odchádzate z domu vypínajte osvetlenie

- vyhýbajte sa neodborným zásahom do osvetlenia

 

Používanie zábavnej pyrotechniky, ohňostroja:

- nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre

- neodpaľujte ju v sklenených fľašiach a iných nádobách

- v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, znovu nezapaľujte, je potrebné ho ponoriť po určitom čase do vody, cca po 30 minútach

- zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohlo vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar zaparkovaných

- zabrániť priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami

 

(photo: unsplash.com)