MŠ v Ružovom háji oslavuje 50. výročie založenia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
MŠ v Ružovom háji oslavuje 50. výročie založenia

Materská škola v Ružovom háji otvorila svoje brány v školskom roku 1968/69. Predškolské zariadenie oslavuje tento rok 50. výročie založenia. Okrúhle jubileum si najprv pripomenuli na tradičnom rodinnom dni, pri účasti rodičov a starých rodičov detí. Škôlkári predstavili kultúrny program, zapojili sa do aktivít šikovných rúk, bolo aj maľovanie na tvár a hladkanie zvierat. Vedenie MŠ plánuje 26. júna usporiadať aj výročné stretnutie bývalých riaditeliek a učiteliek.    

 

MŠ v Ružovom háji otvorili s tromi triedami, z toho dve boli maďarské a jedna slovenská. Dodnes je tomu tak. V prvých rokoch do troch tried chodilo 90 detí, nakoľko sa však rodí stále menej detí, počet škôlkárov postupne klesal. V súčasnosti MŠ navštevuje 56 detí, škôlka je podľa platných predpisov kapacitne plne vyťažená. MŠ charakterizuje rodinná atmosféra. Mnoho dnešných rodičov detí kedysi chodilo tiež do tejto škôlky.  

 

Riaditeľkou MŠ v Ružovom háji je 29 rokov Beáta Navrátilová, ktorá tento rok prevzala z rúk primátora Zoltána Hájosa vymenovanie na ďalších 5 rokov. Výchovný program škôlky nesie názov Ruža. V centre pozornosti sú deti, veľký dôraz kladú na pohybové aktivity, aby si deti zamilovali športovanie už v útlom veku. Pôsobí tu niekoľko záujových krúžkov, medzi nim aj krúžok šikovných rúk, či krúžok moderného tanca.

 

Vedenie MŠ sa snaží urobiť všetko v záujme modernizácie budovy. Interiér v minulých rokoch plne vynovili. Modernizovali hygienické priestory, učebne a šatne. Uskutočnila sa aj obnova predného a zadného dvora. V nasledujúcich rokoch plánujú obnoviť fasádu, vymeniť okná, zamalovať plot a zakryť ihrisko umelou trávou.