MsKS_oznámenie o zámere nájmu majetku mesta

Ďalšie novinky
CSS_Oznámenie o zámere výpožičky majetku mesta
15.03.2023
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023-2027
15.03.2023
Oznámenie o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu PHRSR TTSK na roky 2023-2030
14.03.2023
Zverejnenie informácie o použití výnosu poplatku za rozvoj mesta Dunajská Streda
23.02.2023
Cookies