Na Bacsákovej ulici otvorili sídlo farskej charity

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V sobotu, 4. marca na Bacsákovej ulici slávnostne otvorili sociálne centrum katolíckej charity, ktoré vysvätil dunajskostredský farár-dekan Ladislav Szakál. Slávnostnej udalosti sa okrem zakladajúcich členov charity zúčastnili aj dobrovoľníci, v súčasnosti v dobročinnej organizácii pôsobí už spolu 15 členov. Charita súčasne s oficiálnym odovzdaním svojho nového sídla organizovala aj zbierku darov.

 

"Jarná zbierka bola veľmi úspešná, predčila všetky naše očakávania. Takmer 100 rodín darovalo odkázaným najmä šatstvo, potraviny, hračky, domáce spotrebiče, kozmetické a čistiace potreby" - povedal vedúci farskej charity György Bugár. Usporiadanie a pridelenie darov bude úlohou dobrovoľníkov. Veci zo zbierky rozdajú medzi 100 odkázaných rodín, s ktorými sú členovia charity v stálom kontakte.

 

"Charita je otvorená každú sobotu v čase od 8.00 do10.00, kedy odkázaní ľudia môžu prísť osobne si vybrať veci zo zbierky pre seba. O pomoc žiadame aj občanov, aby nám podávali kontakty na odkázané rodiny žijúce v ich okolí, aby sme tieto rodiny vedeli vyhľadať a podľa našich možností im zlepšiť životné podmienky" - informoval hospodár charity Tamás Domonkos.

Katolícka charita organizuje rozsiahlu zbierku dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Počas roka budú aj menšie cielené zbierky na pomoc ľuďom v núdzi.