Na Dunajskej ulici už umiestnili prvé podzemné kontajnery

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Na Dunajskej ulici už umiestnili prvé podzemné kontajnery

Na Dunajskej ulici v novembri pribudla novinka: boli sem umiestnené prvé podzemné kontajnery v meste. Vďaka úspešnému projektu, financovaného z fondov Európskej únie, budú v nadchádzajúcich týždňoch uložené na jedenástich lokalitách ďaľšie veľkoobjemné podzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu. Postupne nimi budú po celom meste nahrádzané doterajšie kontajnerové stanovištia. Práve podzemné kontajnery, ktoré budú slúžiť na  separovaný zber komunálneho odpadu, majú zabrániť porozhadzovaným odpadkom. Z  týchto veľkokapacitných nádob vydieť nad zemou iba vhadzovaciu šachtu. Mestská samospráva od tejto zmeny očakáva, že obraz mesta už nebude špatiť neporiadok v okolí stanovísk kontajnerov.

Obyvatelia vhadzujú smeti, ale prehrabávači k nim už nebudú mať prístup

Betónové nádrže spolu s kovovými kontajnermi osadili do zeme súčasne. Každý druh komunálneho odpadu má svoju vlastnú nádrž, čím je zabezpečený aj selektovaný zber odpadu. Odpad treba vhadzovať do nadzemnej časti kontajnera. Celý zberný systém je vybudovaný tak, že odpad sa môže iba vhadzovať, ale vyberať sa už nedá. Navyše je systém uzavretý elektromagnetickým uzáverom. Každá rodina dostane jednu čipovú kartu. Kontajnery sa dajú otvoriť len príslušnou čipovou kartou, teda okrem obyvateľov daného domu nebude môcť nikto iný umiestňovať smeti do kontajnera.

Okrem dosiahnutia čistoty táto zmena je aj kľúčom ku zníženiu poplatku za odpad

Výška poplatku bude závisieť od množstva vyprodukovaného odpadu jednotlivými domácnosťami. Systém bude fungovať podobne, ako pri spotrebe vody alebo elektrickej energie. Samospráva zavedie aj motivačný systém. Kto bude separovať odpad, dostane zľavu, kto nie, bude platiť viac. Nový systém bude výhodný nielen pre obyvateľov, ale aj pre samosprávu prináša úsporný efekt. Odpad budú odvážať nie v presne určených dňoch, ako doteraz, ale len vtedy, ak bude systém signalizovať, že je kontajner na 80 percent naplnený. V určenej lokalite bude možné týmto spôsobom zberať väčšie množstvo komunálneho odpadu, kapacita každej nádrže je 5 kubických metrov.

V prvej fáze umiestnia 11 podzemných kontajnerov na nasledujúcich miestach: na Dunajskej, Komenského a Nemesszegskej ulici, na Radničnom námestí, na Vámbéryho námestí a pri Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára

 

Cookies